ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet

UniNet ได้เร่งเข้าตรวจสำนักงานประจำภาคเหนือและสั่งการให้ทีมงานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ ณ จังหวัดในพื้นที่ ภาคเหนือ

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เข้าตรวจการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ จากกรณีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงชำรุดใน ช่วงนี้เกิดเหตุไฟป่าขึ้นหลายแห่งในโซนภาคเหนือ ทางทีมงาน UniNet ได้เร่งเข้าตรวจสำนักงานประจำภาคเหนือและสั่งการให้ทีมงานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ ณ จังหวัดในพื้นที่ ภาคเหนือ ได้แก่ พิษณุโลก  สุโขทัย ลำปาง  เชียงใหม่ [...]

UniNet ร่วมประชุมวางแผนและสำรวจสถานที่จัดงาน WUNCA ครั้งที่ 42

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ UniNet เดินทางไปร่วมประชุมวางแผนและสำรวจสถานที่กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 42 Workshop on UniNet Network and Computer Application (WUNCA 42) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2564 [...]

UniNet ร่วมหารือ 3 คณบดีดัง

UniNet ร่วมหารือ 3 คณบดีดัง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการวิทยานพนธ์ (iThesis) กับรองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ หนูจักร ประธานที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสารท ประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต และรศ.นพ.ฉัตรชัย [...]

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 28 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา การศึกษา (UniNet)  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ร่วมรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 Information Security Management ซึ่งมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล พร้อมทั้งวางมาตรการการจัดการความเสี่ยง เลือกวิธีการควบคุมและจัดการความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสและปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ชั้น 13 อาคารอุดมศึกษา 2

UniNet อบรมการใช้งานระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า Uninterruptible Power Supply

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet) ได้จัดอบรมการใช้งานระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า Uninterruptible Power Supply โดย นายพัชรพงษ์  เอกสินิทธ์กุล เจ้าหน้าที่ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet) ร่วมบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า Uninterruptible Power Supply ณ ห้องประชุมสารสนเทศ ชั้น 14 อาคารอุดมศึกษา 2

UniNet อบรมการจัดประชุมออนไลน์ผ่าน ระบบ ZOOM

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet) ได้จัดอบรมการจัดประชุมออนไลน์ผ่าน ระบบ ZOOM โดย นายธีรวัฒน์  ก่อบุญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค และนายชาภิชณ์  จันทรสร นักวิเคราะห์ระบบ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet) ร่วมบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการอบรมการจัดประชุมออนไลน์ผ่าน ระบบ ZOOM  ณ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ชั้น 13

“ครูต้นแบบ” สพม.29 – อุบลราชธานี

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูต้นแบบการให้บริการเครือข่ายสารสนเทศโรงเรียนในสังกัด 81 โรงเรียนและบุคลากรผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 10 คน จาก สพม.๒๙ / สพป.อุบลราชธานี เขต 1-5 และบุคลากรจาก สพป.ยโสธร เขต 2 เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2561 ณ หอประชุมสุนีย์ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เอกสารอ้างอิง "ครูต้นแบบ" สพม.29 - อุบลราชธานี

2020-07-10T04:38:51+00:0010 กรกฎาคม 2020|กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet|

UniNet จับมือ สพป.ตราด จัดประชุม “เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง”

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) จัดการประชุมการพัฒนาและการบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ณ ห้องประชุม สพป.ตราด ชี้แจงการใช้งานและการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากสมาชิกทั้ง 49 โรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด เอกสารอ้างอิง UniNet จับมือ สพป.ตราด จัดประชุม "เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง"

2020-07-10T04:35:53+00:0010 กรกฎาคม 2020|กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet|

พิธีลงนาม โครงการความร่วมมือเพื่อจัดหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.ดร.สมศักดิ์มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิด พิธีลงนามโครงการความร่วมมือเพื่อจัดหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยสภา 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือเพื่อจัดหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยทรัพยากรที่เสนอใช้งานร่วมกัน ได้แก่ EBSCO eBook และ Gale eBooks โดยคาดว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์แก่สถาบันการศึกษา สำหรับการจัดการศึกษาและวิจัย เป็นการประหยัดงบประมาณโดยรวม อีกทั้งยังเป็นการนำเอาเทคโนโลยี [...]

2020-07-10T04:36:05+00:0010 กรกฎาคม 2020|กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet|