ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet

UniNet ร่วมอบรม Data Design และพิธีรับมอบเกียรติบัตร

UniNet ร่วมอบรม Data Design และพิธีรับมอบเกียรติบัตร 11 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายพิเชฐ มุสิกพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้เกียรติเป็นประธานในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะบุคคล ด้านดิจิทัล หลักสูตร Data Design พร้อมนำเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม และรับมอบเกียรติบัตร จากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ โดยการอบรมในครั้งนี้ [...]

ปี 2565 สป.อว.ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯจำนวน 9 ฐาน

ปี 2565 สป.อว.ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯจำนวน 9 ฐานสามารถดูรายละเอียดของบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ ทั้ง 9 ฐานได้ที่ https://www.uni.net.th/reference-database/

UniNet ได้เร่งเข้าตรวจสำนักงานประจำภาคเหนือและสั่งการให้ทีมงานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ ณ จังหวัดในพื้นที่ ภาคเหนือ

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เข้าตรวจการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ จากกรณีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงชำรุดใน ช่วงนี้เกิดเหตุไฟป่าขึ้นหลายแห่งในโซนภาคเหนือ ทางทีมงาน UniNet ได้เร่งเข้าตรวจสำนักงานประจำภาคเหนือและสั่งการให้ทีมงานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ ณ จังหวัดในพื้นที่ ภาคเหนือ ได้แก่ พิษณุโลก  สุโขทัย ลำปาง  เชียงใหม่ [...]

UniNet ร่วมประชุมวางแผนและสำรวจสถานที่จัดงาน WUNCA ครั้งที่ 42

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ UniNet เดินทางไปร่วมประชุมวางแผนและสำรวจสถานที่กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 42 Workshop on UniNet Network and Computer Application (WUNCA 42) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2564 [...]

UniNet ร่วมหารือ 3 คณบดีดัง

UniNet ร่วมหารือ 3 คณบดีดัง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการวิทยานพนธ์ (iThesis) กับรองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ หนูจักร ประธานที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสารท ประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต และรศ.นพ.ฉัตรชัย [...]

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 28 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา การศึกษา (UniNet)  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ร่วมรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 Information Security Management ซึ่งมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล พร้อมทั้งวางมาตรการการจัดการความเสี่ยง เลือกวิธีการควบคุมและจัดการความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสและปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ชั้น 13 อาคารอุดมศึกษา 2

UniNet อบรมการใช้งานระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า Uninterruptible Power Supply

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet) ได้จัดอบรมการใช้งานระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า Uninterruptible Power Supply โดย นายพัชรพงษ์  เอกสินิทธ์กุล เจ้าหน้าที่ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet) ร่วมบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า Uninterruptible Power Supply ณ ห้องประชุมสารสนเทศ ชั้น 14 อาคารอุดมศึกษา 2

UniNet อบรมการจัดประชุมออนไลน์ผ่าน ระบบ ZOOM

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet) ได้จัดอบรมการจัดประชุมออนไลน์ผ่าน ระบบ ZOOM โดย นายธีรวัฒน์  ก่อบุญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค และนายชาภิชณ์  จันทรสร นักวิเคราะห์ระบบ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet) ร่วมบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการอบรมการจัดประชุมออนไลน์ผ่าน ระบบ ZOOM  ณ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ชั้น 13

“ครูต้นแบบ” สพม.29 – อุบลราชธานี

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูต้นแบบการให้บริการเครือข่ายสารสนเทศโรงเรียนในสังกัด 81 โรงเรียนและบุคลากรผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 10 คน จาก สพม.๒๙ / สพป.อุบลราชธานี เขต 1-5 และบุคลากรจาก สพป.ยโสธร เขต 2 เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2561 ณ หอประชุมสุนีย์ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เอกสารอ้างอิง "ครูต้นแบบ" สพม.29 - อุบลราชธานี

UniNet จับมือ สพป.ตราด จัดประชุม “เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง”

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) จัดการประชุมการพัฒนาและการบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ณ ห้องประชุม สพป.ตราด ชี้แจงการใช้งานและการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากสมาชิกทั้ง 49 โรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด เอกสารอ้างอิง UniNet จับมือ สพป.ตราด จัดประชุม "เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง"