ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet

เตรียมพบกับ Uninet พบมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เตรียมพบกับ Uninet พบมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 วันที่ 7-8 มิถุนายน 66 ในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่อง PDPA ของสถาบันอุดมศึกษา เกี่ยวกับ พรบ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการประยุกต์ใช้สำหรับมหาวิทยาลัยไทย และ มีแผนและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อการนำไปใช้ในการปฏิบัติจริง UniNet พร้อมรองรับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนเครือข่าย UniNet ในปีการศึกษา [...]

UniNet พบ มหาวิทยาลัย เร่งเตรียมความพร้อมนักไอที

UniNet สป.อว. เร่งเตรียมความพร้อมนักไอทีในมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคเรียน 1/2566 โดยจัดโรดโชว์มหาวิทยาลัย 5 ภูมิภาครวมทั้ง กทม. เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่อง PDPA ของสถาบันอุดมศึกษา พรบ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการประยุกต์ใช้สำหรับมหาวิทยาลัยไทย รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ เพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ผศ.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “UniNet พบมหาวิทยาลัย” โครงการสัญจร ครั้งที่ 1 [...]

Thailand’s Higher Education, Science, Research, and Innovation Ministry Collaborates with AWS to Boost Innovation and Upskill Public Servants

The Ministry of Higher Education, Science, Research, and Innovation (MHESI) today signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Amazon Web Services (AWS), the world’s most comprehensive and broadly adopted cloud [...]

2023-02-03T11:23:45+07:003 กุมภาพันธ์ 2023|UniNet Project|

อว.ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 – 2570

วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2565  ณ โรงแรมแมนดาริน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 – 2570 โดยภายในงานดังกล่าว มีกิจกรรม 4 กิจกรรม ได้แก่ การบรรยายแนวทาง One Route เพื่อใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. สู่การพัฒนาจังหวัด [...]

2022-11-22T14:16:45+07:0021 พฤศจิกายน 2022|UniNet, UniNet Project, ข่าวประชาสัมพันธ์|

UniNet ร่วมอบรม Data Design และพิธีรับมอบเกียรติบัตร

UniNet ร่วมอบรม Data Design และพิธีรับมอบเกียรติบัตร 11 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายพิเชฐ มุสิกพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้เกียรติเป็นประธานในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะบุคคล ด้านดิจิทัล หลักสูตร Data Design พร้อมนำเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม และรับมอบเกียรติบัตร จากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ โดยการอบรมในครั้งนี้ [...]

ปี 2565 สป.อว.ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯจำนวน 9 ฐาน

ปี 2565 สป.อว.ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯจำนวน 9 ฐานสามารถดูรายละเอียดของบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ ทั้ง 9 ฐานได้ที่ https://www.uni.net.th/reference-database/

UniNet ได้เร่งเข้าตรวจสำนักงานประจำภาคเหนือและสั่งการให้ทีมงานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ ณ จังหวัดในพื้นที่ ภาคเหนือ

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เข้าตรวจการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ จากกรณีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงชำรุดใน ช่วงนี้เกิดเหตุไฟป่าขึ้นหลายแห่งในโซนภาคเหนือ ทางทีมงาน UniNet ได้เร่งเข้าตรวจสำนักงานประจำภาคเหนือและสั่งการให้ทีมงานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ ณ จังหวัดในพื้นที่ ภาคเหนือ ได้แก่ พิษณุโลก  สุโขทัย ลำปาง  เชียงใหม่ [...]

UniNet ร่วมประชุมวางแผนและสำรวจสถานที่จัดงาน WUNCA ครั้งที่ 42

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ UniNet เดินทางไปร่วมประชุมวางแผนและสำรวจสถานที่กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 42 Workshop on UniNet Network and Computer Application (WUNCA 42) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2564 [...]

UniNet ร่วมหารือ 3 คณบดีดัง

UniNet ร่วมหารือ 3 คณบดีดัง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการวิทยานพนธ์ (iThesis) กับรองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ หนูจักร ประธานที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสารท ประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต และรศ.นพ.ฉัตรชัย [...]

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 28 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา การศึกษา (UniNet)  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ร่วมรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 Information Security Management ซึ่งมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล พร้อมทั้งวางมาตรการการจัดการความเสี่ยง เลือกวิธีการควบคุมและจัดการความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสและปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ชั้น 13 อาคารอุดมศึกษา 2