โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • waraporn;
  เกี่ยวกับฉัน
  - สมาชิกนี้ไม่ได้ป้อนข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับชีวประวัติของตัวเขาเอง

  เป็นสมาชิกตั้งแต่
  Wednesday, January 3, 2018
  2 Yaers Ago

  ระดับสมาชิก
  ผู้รายงานข่าว

  ชื่อ
  waraporn

  โฮมเพจ
  ผู้ใช้ไม่ได้ป้อนเว็บไซต์

  ส่งข้อความ
  แบ่งปันโปรไฟล์นี้
                    
  ภาพบรรยากาศงานทำบุญ และเปิดศูนย์ data center ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ภาพบรรยากาศงานทำบุญ และเปิดศูนย์ data center....
    8 Months Ago via waraporn    Tuesday, December 4, 2018  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  Site Visit มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Site Visit มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
    1 Year Ago via waraporn    Tuesday, July 3, 2018  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  บรรยาย เรื่อง บรรยาย เรื่อง "แนวโน้มการบริการของเครือข่าย UniNet และ ThaiLis....
    1 Year Ago via waraporn    Monday, July 2, 2018  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  "ครูต้นแบบ" สพป.ระยอง เขต 1
    1 Year Ago via waraporn    Monday, May 28, 2018  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  Site Visit UC Site Visit UC
    1 Year Ago via waraporn    Friday, May 18, 2018  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  อบรม อบรม "ครูต้นแบบ" สพม.23 จังหวัดสกลนคร
    1 Year Ago via waraporn    Friday, May 11, 2018  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  "ครูต้นแบบ" สพม.29 - อุบลราชธานี
    1 Year Ago via waraporn    Friday, May 4, 2018  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 1 - 1 Votes
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผน UniNet"
    1 Year Ago via waraporn    Friday, April 27, 2018  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ข่าว 1 - 12 of 12.