โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • sirirat;
  เกี่ยวกับฉัน
  - สมาชิกนี้ไม่ได้ป้อนข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับชีวประวัติของตัวเขาเอง

  เป็นสมาชิกตั้งแต่
  Saturday, October 20, 2012
  7 Yaers Ago

  ระดับสมาชิก
  ผู้รายงานข่าว

  ชื่อ
  sirirat

  โฮมเพจ
  ผู้ใช้ไม่ได้ป้อนเว็บไซต์

  ส่งข้อความ
  แบ่งปันโปรไฟล์นี้
                    
  ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
    2 Months Ago via sirirat    Monday, March 25, 2019  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ถ่ายทอดสดกิจกรรมงาน WUNCA ครั้งที่ 37 ถ่ายทอดสดกิจกรรมงาน WUNCA ครั้งที่ 37
    11 Months Ago via sirirat    Thursday, July 19, 2018  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation หรือ THNIC) มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation....
    1 Year Ago via sirirat    Monday, May 28, 2018  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
    1 Year Ago via sirirat    Tuesday, April 3, 2018  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล จำนวน 2 ฐานข้อมูล แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล จำนวน 2 ฐานข้อมูล
    1 Year Ago via sirirat    Wednesday, March 28, 2018  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  คำแถลงการณ์ปัญหาการใช้งานเครือข่ายฐานข้อมูล EBSCO และ PubMed คำแถลงการณ์ปัญหาการใช้งานเครือข่ายฐานข้อมูล EBSCO และ PubMed
    1 Year Ago via sirirat    Tuesday, February 27, 2018  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ภาคเหนือ ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ภาคเหนือ
    1 Year Ago via sirirat    Tuesday, December 26, 2017  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  อัพเครือข่ายยูนิเน็ตสถานศึกษา อัพเครือข่ายยูนิเน็ตสถานศึกษา
    1 Year Ago via sirirat    Tuesday, December 26, 2017  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 2 - 1 Votes
  ประชุมสัมมนา เรื่อง การกำหนดขั้นตอน และดำเนินการโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ประชุมสัมมนา เรื่อง การกำหนดขั้นตอน....
    2 Yaers Ago via sirirat    Saturday, November 4, 2017  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  สัมมนาความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 สัมมนาความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33
    2 Yaers Ago via sirirat    Friday, November 3, 2017  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา เข้ารับมอบภารกิจเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา....
    2 Yaers Ago via sirirat    Tuesday, October 3, 2017  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน WUNCA ครั้งที่ 35 ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน WUNCA ครั้งที่ 35
    2 Yaers Ago via sirirat    Tuesday, July 18, 2017  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ข่าว 1 - 12 of 12.