โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • korkaite;
  เกี่ยวกับฉัน
  - สมาชิกนี้ไม่ได้ป้อนข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับชีวประวัติของตัวเขาเอง

  เป็นสมาชิกตั้งแต่
  Sunday, January 27, 2019
  6 Months Ago

  ระดับสมาชิก
  ผู้รายงานข่าว

  ชื่อ
  korkaite

  โฮมเพจ
  ผู้ใช้ไม่ได้ป้อนเว็บไซต์

  ส่งข้อความ
  แบ่งปันโปรไฟล์นี้
                    
  จดหมายข่าวฉบับที่ 30 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 จดหมายข่าวฉบับที่ 30 ประจำเดือนมิถุนายน 2562
    3 Weeks Ago via korkaite    Monday, July 1, 2019  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2562 จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2562
    3 Weeks Ago via korkaite    Monday, July 1, 2019  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
   UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดและแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ระหว่างประจำวันที่ 1-7 มิ.ย.2562 UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย....
    1 Month Ago via korkaite    Wednesday, June 12, 2019  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  UniNet ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 UniNet ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย....
    2 Months Ago via korkaite    Thursday, June 6, 2019  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ผอ.UniNet เข้าร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรม ราชินีนาถ และพระฉายาลักษณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ ผอ.UniNet เข้าร่วมทูลเกล้าฯ....
    2 Months Ago via korkaite    Thursday, May 23, 2019  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ข่าว 1 - 12 of 12.