โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • korkaite;
  เกี่ยวกับฉัน
  - สมาชิกนี้ไม่ได้ป้อนข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับชีวประวัติของตัวเขาเอง

  เป็นสมาชิกตั้งแต่
  Sunday, January 27, 2019
  3 Months Ago

  ระดับสมาชิก
  ผู้รายงานข่าว

  ชื่อ
  korkaite

  โฮมเพจ
  ผู้ใช้ไม่ได้ป้อนเว็บไซต์

  ส่งข้อความ
  แบ่งปันโปรไฟล์นี้
                    
  เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดและแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ระหว่างวันที่ 15 - 21 เมษายน 2562 เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย....
    3 Hours Ago via korkaite    Tuesday, April 23, 2019  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2562 จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2562
    6 Days Ago via korkaite    Wednesday, April 17, 2019  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดและแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2562 เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย....
    6 Days Ago via korkaite    Wednesday, April 17, 2019  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  UniNet อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง IP Multicast Technology and VXLAN-EVPN The Evolution of Overlay Networking UniNet อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง IP Multicast Technology and VXLAN-EVPN The....
    2 Weeks Ago via korkaite    Thursday, April 11, 2019  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน เส้นทางการซ่อมแซม สื่อสัญญาณแกนหลัก ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน เส้นทางการซ่อมแซม....
    2 Months Ago via korkaite    Monday, March 11, 2019  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
    2 Months Ago via korkaite    Monday, March 11, 2019  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2562
    2 Months Ago via korkaite    Tuesday, March 5, 2019  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  UniNet เข้าร่วมอบรม Asia Pacific Advanced Network : APAN ครั้งที่ 47 UniNet เข้าร่วมอบรม Asia Pacific Advanced Network : APAN ครั้งที่ 47
    2 Months Ago via korkaite    Monday, March 4, 2019  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  UniNet จัดการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมและพิจารณาแนวทางปฏิบัติสำหรับการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดสมาชิกบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (ILL on UC-TAL) UniNet....
    2 Months Ago via korkaite    Monday, March 4, 2019  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ข่าว 1 - 12 of 12.