โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • UniNet จัดการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมและพิจารณาแนวทางปฏิบัติสำหรับการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดสมาชิกบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (ILL on UC-TAL)
  UniNet จัดการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมและพิจารณาแนวทางปฏิบัติสำหรับการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดสมาชิกบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (ILL on UC-TAL) korkaite
  korkaite เมื่อ Monday, March 4, 2019, 12:52:52
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [154]

  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 นายสมพงษ์  เจริญศิริ ประธานคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมวิทยากร พร้อมด้วย คณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมวิทยากร และทีมพัฒนาระบบจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ UniNetจัดการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมและพิจารณาแนวทางปฏิบัติสำหรับการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดสมาชิกบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (ILL on UC-TAL) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อให้สถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกรับทราบถึงการเตรียมความพร้อมและร่วมพิจารณาแนวทางในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดสมาชิกบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมและเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในการจัดเก็บข้อมูลบรรณานุกรมฯ เข้าด้วยกันเป็นฐานข้อมูลกลางของประเทศ ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนพัฒนาฐานข้อมูลฯ เพื่อให้บริการระบบสืบค้นที่สามารถตรวจสอบแหล่งจัดเก็บทรัพยากรห้องสมุดของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาได้จากการสืบค้นเพียงครั้งเดียว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาสืบต่อไป

  สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.uni.net.th/PhotoGallery/thumbnails.php?album=206

   

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  No related news articles.