โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • UniNet อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง IP Multicast Technology and VXLAN-EVPN The Evolution of Overlay Networking
  UniNet อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง IP Multicast Technology and VXLAN-EVPN The Evolution of Overlay Networking korkaite
  korkaite เมื่อ Thursday, April 11, 2019, 11:57:47
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [158]

  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้จัดดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง IP Multicast Technology and VXLAN-EVPN The Evolution of Overlay Networking เนื่องด้วยในปัจจุบันการเติบโตของเครือข่ายเป็นไปอย่างรวดเร็ว การบริการหลากหลายประเภทถูกนำเข้ามาใช้ในเครือข่าย ซึ่งในบางครั้ง อาจจะมีความต้องการที่จะแยกเครือข่าย เพื่อรับส่งข้อมูลที่ต่างชนิดกัน เช่น การรับส่งข้อมูลระหว่าง server กับ server ที่อยู่กันคนละ site และเครือข่ายของ user ที่แยกออกจากกันซึ่งรวมไปถึงการติดต่อกับเครือข่าย Internet โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของแต่ละสถาบันการศึกษา มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบเครือข่ายภายในองค์กร โดยสามารถนำมาใช้งานบนระบบเครือข่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จึงได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “IP Multicast Technology and VXLAN-EVPN The Evolution of Overlay Networking” แก่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของแต่ละสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิก UniNet ระหว่างวันที่  3 - 5 เมษายน256 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  สวัสดีครับ...สมาชิกเครือข่าย UniNet พบกันอีกแล้วนะครับกับ จดหมายข่าวฉบับที่ 28 ประจำเดือนเมษายน 2562 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ.... วันนี้ (21 มีนาคม 2557) สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ได้ให้การสนับสนุนโครงการความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Gwangju Institute of.... The Information and Communication Technology (ICT) Ministry informed the cabinet that IPv4, which currently carries the vast majority of Internet traffic allows only 4 billion.... ด้วยกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า Masdar Institue of Science and Technology(MIST) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ในกรุงอาบูดาบี.... The 1st Technology Innovation Management and Engineering Science international conference (TIMES-iCON2016) ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2559  ณ....