โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • โครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และรับบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งสัญญาโครงการ
  โครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และรับบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งสัญญาโครงการ korkaite
  korkaite เมื่อ Friday, March 1, 2019, 08:41:17
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [154]

  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร.วราวราวิทย์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ร่วมหารือโครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และรับบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งสัญญาโครงการ ณ ห้องประชุม 18B ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อทำความเข้าใจระหว่างผู้จ้างกับผู้รับจ้างให้มีความเข้าใจตรงกันในการดำเนินโครงการดังกล่าว 

  สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.uni.net.th/PhotoGallery/thumbnails.php?album=205

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  No related news articles.