โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 1 - 7 ก.ค. 2562
  เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 1 - 7 ก.ค. 2562 korkaite
  korkaite เมื่อ Monday, July 8, 2019, 08:42:12
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [162]

  สรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์

  ประจำสัปดาห์ที่ 1 - 7 ก.ค. 2562

  เส้นทางที่ไฟเบอร์แจ้งเหตุและบำรุงรักษาเสียมีทั้งหมด 66 เส้นทาง

  1. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง  (SW) - วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง(SW)
  2. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย (SW)
  3. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี - มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตนครปฐม
  4. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง - สพป. ชุมพร เขต 2
  5. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม(SW)
  6. ขอนแก่น // วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ // ตรวจสอบพบ Link Down
  7. กาฬสินธุ์ // วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี // ตรวจสอบพบ Link Down
  8. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง - วิทยาลัยการอาชีพเทิง (SW)
  9. อุบลราชธานี // วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี // ตรวจสอบพบ Link Down
  10. พังงา // วิทยาลัยเทคนิคพังงา // ตรวจสอบพบ Link Down
  11. แจ้งตรวจสอบเคเบิล Hi Loss เส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
  12. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง โรงเรียนชลบุรีสุขบท (SW) - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(RT)
  13. จันทบุรี // วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี // ตรวจสอบพบ Link Down
  14. ตรวจสอบ พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง - สพป. ชุมพร เขต 2
  15. แจ้งตรวจสอบเคเบิล Hi Loss เส้นทาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย (SW) 2 UpLink Port Gi0/0/1/0 PWR -30 dBm Port Gi0/0/1/1 PWR -26 dBm
  16. ตรวจสอบ พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - สุราษฎร์ธานี Link CAT
  17. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ - วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์(SW)
  18. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี - วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
  19. ตรวจสอบ พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครสวรรค์ - สุพรรณบุรี Link CAT
  20. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม(SW)
  21. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ขาดครับ
  22. ตรวจสอบ พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน - นครราชสีมา Link CAT
  23. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี ขาดครับ
  24. ม.มหาสารคาม - สนง.มหาสารคาม เขต 2 ขาดครับ
  25. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไป สำนักงานนครราชสีมาเขต 6 ขาด
  26. มหาวิทยาลัยนเรศวร - วิทยาลัยชุมชนพิจิตรโพทะเล ขาดครับ
  27. มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย - วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย ขาดครับ
  28. นครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 แจ้งย้ายเคเบิล จากชั้น 1 ไปยังชั้น 3 เนื่องจากฝนตก หลังคารั่ว
  29. ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ แจ้งย้ายเคเบิล แจ้งย้ายเคเบิล เนื่องจากสภาพห้องเพดานชำรุด ทำให้เวลาฝนตกเกิดการรั่วซึม ก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์เครือข่าย
  30. กาฬสินธุ์ // วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี // ตรวจสอบพบ Link Down
  31. ชลบุรี // วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม // ตรวจสอบพบ Link Down
  32. นครราชสีมา // วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง // ตรวจสอบพบ Link Down
  33. นครราชสีมา // วิทยาลัยการอาชีพพิมาย // ตรวจสอบพบ Link Down
  34. ศรีสะเกษ // วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ // ตรวจสอบพบ Link Down
  35. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุ
  36. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - สุราษฎร์ธานี Link CAT
  37. กาฬสินธุ์ // วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี // ตรวจสอบพบ Link Down
  38. ชลบุรี // วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม // ตรวจสอบพบ Link Down
  39. นครราชสีมา // วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง // ตรวจสอบพบ Link Down
  40. นครราชสีมา // วิทยาลัยการอาชีพพิมาย // ตรวจสอบพบ Link Down
  41. ศรีสะเกษ // วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ // ตรวจสอบพบ Link Down
  42. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุ
  43. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - สุราษฎร์ธานี Link CAT
  44. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาเชียงใหม่ - โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
  45. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี - มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  46. แจ้งตรวจสอบเคเบิล Loss เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ (SW) **ผู้แจ้ง อ.ศุภชัย : 083-7942184 **
  47. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตนครปฐม - วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
  48. ศรีสะเกษ // วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ // ตรวจสอบพบ Link Down
  49. สิงห์บุรี // วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี // ตรวจสอบพบ Link Down
  50. สุราษฎร์ธานี // วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ // ตรวจสอบพบ Link Down
  51. ขอนแก่น // วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง // ตรวจสอบพบ Link Down
  52. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง โรงเรียนปายวิทยา - วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
  53. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่(SW) - วิทยาลัยการอาชีพลอง(SW)
  54. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก ไป วิทยาลัยการอาชีพเถิน
  55. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว ไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี
  56. เชียงใหม่ // วิทยาลัยการอาชีพฝาง // ตรวจสอบพบ Link Down
  57. แพร่ // วิทยาลัยการอาชีพลอง // ตรวจสอบพบ Link Down
  58. สุพรรณบุรี // วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง // ตรวจสอบพบ Link Down
  59. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ( 4 Core ) ขาด 1 core
  60. สุรินทร์ // วิทยาลัยการอาชีพสังขะ // ตรวจสอบพบ Link Down
  61. ยะลา // วิทยาลัยการอาชีพเบตง // ตรวจสอบพบ Link Down
  62. กรุงเทพมหานคร // วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม // ตรวจสอบพบ Link Down
  63. นครสวรรค์//มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์//ใช้งาน internet ไม่ได้
  64. ยะลา//โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์//อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
  65. ไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี - สนง.เขตพื้นที่สกลนคร 2
  66. ตรวจสอบ พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สงขลา - ชลบุรี Link CAT

   

  เหตุแจ้งเสียและบำรุงรักษาในระบบอุปกรณ์มีทั้งหมด 49 เคส

  1. จังหวัดนราธิวาส// มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์//PM P1 งวด 3-2562
  2. น่าน//มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน//PM P1 งวดที่ 3/2562
  3. เชียงใหม่//มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่//UPS เสีย
  4. นครปฐม // มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา // ย้ายเครื่องแม่ข่ายทั้งระบบ
  5. หนองบัวลำภู//วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู//PM P1 งวดที่ 3/2562
  6. จังหวัดยะลา//มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา//PM P1 งวด 3-2562
  7. ภูเก็ต//วิทยาลัยเทคนิคถลาง//PM P2 งวด3//2562
  8. เลย // มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย // PM P1 งวด 3-2562
  9. เชีบงใหม่ // สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 // UPS เสีย
  10. บุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
  11. นครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 แจ้งย้ายอุปกรณ์
  12. ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ แจ้งย้ายอุปกรณ์
  13. จังหวัดปัตตานี// มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี//PM P1 งวด 3-2562
  14. พะเยา//มหาวิทยาลัยพะเยา//PM P1 งวดที่ 3/2562
  15. ชลบุรี // วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม // ตรวจสอบพบอุปกรณ์
  16. แม่ฮ่องสอน // สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 // UPS เสีย
  17. หนองคาย // มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย //PM P1 งวด 3-2562
  18. บึงกาฬ // สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ //PM P1 งวด 3-2562
  19. สุราษฎร์ธานี//วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ //PM P2 งวด3//2562
  20. ปราจีนบุรี //มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี //รับแจ้งดำเนินการย้ายอุปกรณ์ไปยังจุดติดตั้งใหม่
  21. แม่ฮ่องสอน //โรงเรียนขุนยวมวิทยา // UPS เสีย
  22. พะเยา//วิทยาลัยเทคนิคพะเยา//PM P1 งวดที่ 3/2562
  23. พะเยา//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2//PM P1 งวดที่ 3/2562
  24. สุราษฎร์ธานี//วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี //PM P2 งวด3//2562
  25. ชลบุรี//วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี(เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคนิคบางแสน) //PM P2 งวด3//2562
  26. ชลบุรี//วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี(เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคนิคบางแสน) UPS เสีย
  27. นครพนม//วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง//PM P1 งวดที่ 3/2562
  28. นครพนม//มหาวิทยาลัยนครพนม//PM P1 งวดที่ 3/2562
  29. สมุทรสงคราม//วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม//นำ UPS10Kva ที่ซ้อมเสร็จแล้วติดตั้งคืน
  30. สุโขทัย//วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย //PM P2 งวด3//2562
  31. ชลบุรี//โรงเรียนชลบุรีสุขบท//PM P2 งวด3//2562
  32. ชลบุรี//โรงเรียนชลบุรีสุขบท// UPS เสีย+พัดลมตู้แร็คเสีย
  33. เชียงใหม่ สนง.เชียงใหม่ เขต 4 UPS ไม่สามารถ
  34. เพชรบูรณ์//วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ //PM P2 งวด3//2562
  35. เพชรบูรณ์//วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์//Adapter Router 892 เสีย
  36. สุราษฎร์ธานี//วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2(วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์)//PM P2 งวด3//2562
  37. จังหวัดสตูล// วิทยาลัยชุมชนสตูล//PM P1 งวด3 -2562
  38. เชียงราย//มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง//PM P1 งวดที่ 3/2562
  39. เชียงราย//โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม//PM P1 งวดที่ 3/2562
  40. อุตรดิตถ์ // มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ //Surge Protection มีปัญหา
  41. สกลนคร // สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 //PM P1 งวด 3-2562
  42. สกลนคร // มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร // PM P1 งวด 3-2562
  43. สุโขทัย//วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย //PM P2 งวด3//2562
  44. นครศรีธรรมราช//วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง//UPS เสีย
  45. สุราษฎร์ธานี//วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี//PM P2 งวด3//2562
  46. สุโขทัย//วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย //PM P2 งวด3//2562
  47. เชียงใหม่//วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง// UPS เสีย
  48. ศรีสะเกษ//สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1//สัญญาณแรง
  49. จังหวัดสตูล// วิทยาลัยชุมชนสตูล//PM P1 งวด3 -2562


  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำวันที่ 8 - 14 มิ.ย. 2562.... เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสียเส้นทางที่ไฟเบอร์ขาด และแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2562 เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดมีทั้งหมด 47.... UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดและแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2562 เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดมีทั้งหมด 75 เส้นทาง.... UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสีย เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดและแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ระหว่างประจำวันที่ 1-7 มิ.ย.2562 เส้นทางที่ไฟเบอร์แจ้งเหตุเสียมีทั้งหมด 91 เส้นทาง.... เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดงาน “ประเพณีสงกรานต์ อุดมศึกษาสืบสานวัฒนธรรมไทย” ปี 2562 และร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่ศาสตราจารย์....