โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • UniNet เข้าร่วมอบรม Asia Pacific Advanced Network : APAN ครั้งที่ 47
  UniNet เข้าร่วมอบรม Asia Pacific Advanced Network : APAN ครั้งที่ 47 korkaite
  korkaite เมื่อ Monday, March 4, 2019, 15:12:56
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [154]

  UniNet เข้าร่วมอบรม Asia Pacific Advanced Network : APAN ครั้งที่ 47 ณ แทจ็อน ประเทศเกาหลี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยนายธีรวัฒน์  ก่อบุญ ได้เข้าร่วม Training ในหัวข้อ Telemedicine Engineering Training (TET) และได้ร่วมบรรยาย ในหัวข้อ Update on UniNet/ThaiREN เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ แทจ็อน ประเทศเกาหลี โดยการอบรม APAN ในครั้งนี้เป็นการอบรมระดับนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ในการดูแลระบบ และบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกันซึ่งนอกจากการได้แลกเปลี่ยนข้อมูลแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือข่ายใหม่ๆ ร่วมทั้งการอบรมของสมาชิก Working Groups เพื่อรวมกลุ่มกับเพื่อนสมาชิกเพื่อทำการศึกษา วิจัย และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสนับสนุนการศึกษา และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และนำความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงระบบเครือข่ายของหน่วยงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  หลายท่านที่ได้รู้จักเครือข่าย UniNet เป็นอย่างดีแล้ว ส่วนมากคงได้รู้จักหรือเคยได้ยินถึง เครือข่าย Asia-Pacific Advanced Network  หรือ APAN.... สวัสดีครับ...สมาชิกเครือข่าย UniNet พบกันอีกแล้วนะครับกับ จดหมายข่าวฉบับที่ 26 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ.... สวัสดีค่ะ สมาชิกเครือข่าย UniNet  พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 14 ประจำเดือนสิงหาคม  2557 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ.... เมื่อวันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2656  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)  ได้ดำเนินการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง....                วันนี้ 24 พฤษภาคม 2560 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)....