โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตสำหรับภาคการศึกษา
  sirirat
  sirirat เมื่อ Friday, April 7, 2017, 10:54:02
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [154]

                 ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับบริษัท Palo Alto Networks (Thailand) Ltd. จะจัดให้มีงานสัมมนาเรื่อง ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตสำหรับภาคการศึกษาขึ้น ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องกมลพร โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีและแนวทางในรักษาความปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต และเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายขององค์กร

                 ในการนี้ สำนักงานฯ จึงใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว โดยท่านสามารถแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 ตามแบบตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณปิยะ จิตต์นิมิตร บริษัท Palo Alto Networks (Thailand) Ltd. โทรศัพท์ 081-648-4949 หรือ E-mail : pjitnimit@paloaltonetworks.com และสามารถตรวจสอบหนังสือเชิญได้ที่ http://www.uni.net.th/UniNet/serminar.php

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
            ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี.... สมาคมวิจัยสถาบันและพัมนาอุดมศึกษา ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน เรื่อง " การวิจัยสถาบันกับกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่อนาคต” รายละเอียดเพิ่มเติม Click ที่นี่ค่ะ UniNet จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนงานของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)” รศ.ดร.สมศักดิ์  มิตะถา....  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ร่วมกับบริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น จำกัด จะจัดให้มีงานสัมมนา เรื่อง “แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2556....