โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ปี 2560
  จำนวน 14 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย
  sirirat
  sirirat เมื่อ Wednesday, January 4, 2017, 17:06:00
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [158]

  บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ปี 2560
  จำนวน 14 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย

  1. ฐานข้อมูล ABI/INFORM Collection
  2. ฐานข้อมูล ACM Digital Library
  3. ฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL)
  4. ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Theses Global
  5. ฐานข้อมูล SpringerLink – Journal
  6. ฐานข้อมูล Web of Science
  7. ฐานข้อมูล American Chemical Society Journal (ACS)
  8. ฐานข้อมูล Academic Search Complete
  9. ฐานข้อมูล Computers & Applied Sciences Complete
  10. ฐานข้อมูล Education Research Complete
  11. ฐานข้อมูล H.W. Wilson (12 Subjects)
  12. ฐานข้อมูล Emerald Management (EM92)
  13. ฐานข้อมูล ScienceDirect
  14. ฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete

  >> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
                 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะดำเนินการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ TDC ขึ้นจำนวน 8....                สำหรับเดือนมิถุนายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย UniNet....                ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานและการบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ....                ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา....                วันนี้ 24 พฤษภาคม 2560 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)....