โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2560
  สำหรับเดือนมิถุนายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย UniNet ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาสมาชิกเครือข่าย UniNet ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันอุดมศึกษา
  sirirat
  sirirat เมื่อ Thursday, June 29, 2017, 15:34:29
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [116]

                 สำหรับเดือนมิถุนายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย UniNet ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาสมาชิกเครือข่าย UniNet ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งด้านการบริหารจัดการเครือข่าย และการบริหารห้องสมุด เรามาดูบรรยากาศของกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสมาชิกเครือข่าย UniNet และสมาชิกโครงการ ThaiLIS กันเลยค่ะ

                 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 สำนักงานได้จัด อบรม TDC เรื่อง การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ขึ้นจำนวน 4 ครั้ง กระจายในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาคลังวิทยานิพนธ์และงานวิจัยของประเทศ สำหรับให้บริการนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนสำหรับสืบค้นใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เกิดความร่วมมือและต่อยอดแนวคิดในการดำเนินงานโครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) สำหรับการเชื่อมโยงเพื่อการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ รายละเอียดกิจกรรมมีดังนี้ค่ะ

                 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม1 ชั้น 5 อาคารสำนักหvสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
                 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
                 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
                 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 29 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

                 และเมื่อวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2560 สำนักงานยังได้จัด อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง IPv6 Security in Campus Network ณ ห้อง VCS2 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามและวิธีป้องกันสำหรับไอพีเวอร์ชั่น 6 สามารถนำความรู้ความเข้าใจมาประยุกต์ใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และสามารถออกแบบและจัดสรรไอพีเวอร์ชั่น 6 ให้ระบบเครือข่ายรองรับการใช้งานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                 ภายในปี พ.ศ. 2560 สำนักงานฯ ยังมีโครงการจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องซึ่งสมาชิกเครือข่าย UniNet สามารถตรวจสอบตารางการฝึกอบรมประจำปีได้ที่ www.uni.net.th/uni_train/

  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
                 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะดำเนินการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ TDC ขึ้นจำนวน 8....                ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานและการบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ....                ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา....                วันนี้ 24 พฤษภาคม 2560 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)....                ด้วยบริษัท บุ๊ค เน็ท จำกัด และบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด....