ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>Uninet Admin

About Uninet Admin

This author has not yet filled in any details.
So far Uninet Admin has created 27 blog entries.

UniNet หารือร่วมกับผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) เป็นประธานการประชุมหารือกับผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ RMUTT Innovation & Knowledge Center อาคารบางซื่อจังซั่น (DD Mall) การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรับฟังปัญหาการใช้งานและบริการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาจากผู้บริหารทั้ง 9 มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงการให้บริการเครือข่ายร่วมกัน ให้สามารถใช้งานได้เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและบริการต่างๆของหน่วยงานฯ [...]

อว. จับมือ สถาบันพระปกเกล้าลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการ

ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ศาตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกันพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน และให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายการศึกษาและวิจัยของไทย โดยงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ และ รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมเป็นสักขีพยานในวันที่ 14 [...]

2020-10-15T10:57:27+00:0015 ตุลาคม 2020|UniNet, ข่าวประชาสัมพันธ์|

UniNet ร่วมหารือ 3 คณบดีดัง

UniNet ร่วมหารือ 3 คณบดีดัง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการวิทยานพนธ์ (iThesis) กับรองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ หนูจักร ประธานที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสารท ประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต และรศ.นพ.ฉัตรชัย [...]

UniNet : เน็ตแรง มั่นใจ ไม่สะดุด “ไร้ระบบล่ม” สามารถรองรับเครือข่ายการศึกษาวิจัยทั่วโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา เปิดเผยว่า UniNet ได้สร้างพื้นฐานเครือข่ายด้วยสื่อใยแก้วนำแสงวางระบบอุปกรณ์เครือข่ายเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยเข้าด้วยกัน เป็นเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัย และจัดสรรช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายออกสู่ภายนอก โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีรากฐานที่เข้มแข็งและระบบสื่อสารกลางสำหรับการศึกษาและวิจัยของประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสำหรับการติดต่อสื่อสาร เข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการวิจัยทั้งในระดับพื้นฐานและขั้นสูงต่อไป เครือข่าย UniNet ไม่ได้มุ่งให้บริการเพื่อใช้สื่อสัญญาณเพื่อออกอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแต่ถูกสร้างขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกบนเครือข่าย UniNet สามารถติดต่อสื่อสาร จัดการเรียนการสอนการวิจัยและเข้าถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้ระหว่างกันบนเครือข่าย สามารถเชื่อมต่อและดำเนินกิจกรรมข้างต้นกับเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัยอื่นๆ ทั่วโลก “กระผมขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม อดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา [...]

2020-10-12T08:38:46+00:007 ตุลาคม 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 28 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา การศึกษา (UniNet)  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ร่วมรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 Information Security Management ซึ่งมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล พร้อมทั้งวางมาตรการการจัดการความเสี่ยง เลือกวิธีการควบคุมและจัดการความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสและปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ชั้น 13 อาคารอุดมศึกษา 2

UniNet ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาที่ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้อง Data Center ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ยินดีต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ที่ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้อง Data Center ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ณ ชั้น 9 อาคารการอุดมศึกษา 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ได้บรรยายสรุป หน้าที่ ภารกิจของสำนักงานฯ ตลอดจนให้บริการเครือข่ายและพาเยี่ยมชมห้อง Data [...]

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจ และระดมความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

            เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมด้วย นางสาวจันทนา วงศ์เยาว์ฟ้า ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย นายขจรศักดิ์ จิตอารีเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา สำนักอำนวยการ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจ [...]

UniNet ได้เข้ารับการตรวจสอบบททวนประจำปี 2563 มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

UniNet ได้เข้ารับการตรวจสอบบททวนประจำปี 2563 มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management System เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ และเพื่อให้สถาบันศึกษาทั่วประเทศใช้ประโยชน์จากเครือสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยเมื่อวันที่ 14 - 15 กันยายน 2563 ที่ผ่านมาสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ได้เข้ารับการตรวจสอบประจำปี [...]