ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>Uninet Admin

About Uninet Admin

This author has not yet filled in any details.
So far Uninet Admin has created 57 blog entries.

UniNet ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางจัดการใช้บริการ Google Workspace for Education

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมกับ ดร.เมธวิน กิติคุณ และนางสาวจารุณี สินชัยโรจน์กุล ตัวแทนจาก Google พร้อมด้วย รศ.ดร.วรา วราวิทย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาผศ.ดร.ภุชงค์  อุทโยภาศ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร สินชัย กมลภิวงศ์ รองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.กิตติ์  เธียรธโนปจัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ [...]

2021-04-01T02:38:51+00:0030 มีนาคม 2021|UniNet, ข่าวประชาสัมพันธ์|

UniNet เข้าตรวจสำนักงานประจำภาคกลางและภาคตะวันตกและสั่งการให้ทีมงานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง จังหวัดในพื้นที่ ภาคกลางและภาคตะวันตก

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เข้าตรวจการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ไม่มีสะดุดและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับสถาบันอุดมศึกษา สถาบันสังกัดอาชีวศึกษา หน่วยงานการศึกษาและวิจัยต่างๆ สามารถใช้งานโครงข่ายด้านการศึกษาและวิจัยทั่วโลก (Research and Education Network) และใช้งานเนื้อหาการเรียน การสอนที่อยู่ส่วนกลางได้อย่างเท่าเทียม ณ จังหวัดในพื้นที่ ภาคกลางและภาคตะวันตกได้แก่ สุพรรณ​  ราชบุรี​ นครปฐม​ เพชรบุรี [...]

UniNet ร่วมประชุมหารือกับ สำนักงาน กสทช.

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือกับ นายสุปรีย์ เทียนทำนูล ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ซึ่งในการประชุมหารือในครั้งนี้เพื่อกำหนดขอบเขต ความร่วมมือที่ตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง อว. กับ สำนักงาน กสทช. [...]

2021-03-26T08:59:19+00:0026 มีนาคม 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

UniNet เข้าตรวจโหนดหลักประจำภาคใต้ตอนบนและสั่งการให้ทีมงานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เข้าตรวจการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ไม่มีสะดุดและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับสถาบันอุดมศึกษา สถาบันสังกัดอาชีวศึกษา หน่วยงาน การศึกษาและวิจัยต่างๆ สามารถใช้งานโครงข่ายด้านการศึกษาและวิจัยทั่วโลก (Research and Education Network) และใช้งานเนื้อหาการเรียนการสอนที่อยู่ส่วนกลางได้อย่างเท่าเทียม ณ จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช [...]

2021-03-26T03:49:10+00:0026 มีนาคม 2021|UniNet, ข่าวประชาสัมพันธ์|

UniNet เข้าตรวจสำนักงานประจำภาคใต้ตอนบนและสั่งการให้ทีมงานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง จังหวัดในพื้นที่ ภาคใต้ตอนบน

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เข้าตรวจการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ไม่มีสะดุดและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับสถาบันอุดมศึกษา สถาบันสังกัดอาชีวศึกษา หน่วยงานการศึกษาและวิจัยต่างๆ สามารถใช้งานโครงข่ายด้านการศึกษาและวิจัยทั่วโลก (Research and Education Network) และใช้งานเนื้อหาการเรียนการสอนที่อยู่ส่วนกลางได้อย่างเท่าเทียม ณ จังหวัดในพื้นที่ ภาคใต้ตอนบน ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช [...]

2021-03-25T06:04:52+00:0025 มีนาคม 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

UniNet เข้าตรวจโหนดหลักประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและสั่งการให้ทีมงานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เข้าตรวจการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ไม่มีสะดุดและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับสถาบันอุดมศึกษา สถาบันสังกัดอาชีวศึกษา หน่วยงานการศึกษาและวิจัยต่างๆ สามารถใช้งานโครงข่ายด้านการศึกษาและวิจัยทั่วโลก (Research and Education Network) และใช้งานเนื้อหาการเรียนการสอนที่อยู่ส่วนกลางได้อย่างเท่าเทียม ณ จังหวัดในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่ บุรีรัมย์ นครราชสีมา สระบุรี

2021-03-24T12:09:07+00:0024 มีนาคม 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

UniNet ร่วมประชุมเครือข่าย ทปอ.

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในงานประชุมระหว่างผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) ผู้บริหารในสังกัด ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และร่วมแนะนำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวง อว.  พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมแนะนำแนวทางการขับเคลื่อนพันธกิจใหม่ของกระทรวง อว. ณ พื้นที่โซนกิจกรรม [...]

UniNet เข้าตรวจสำนักงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและสั่งการให้ทีมงานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง จังหวัดในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เข้าตรวจการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ไม่มีสะดุดและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับสถาบันอุดมศึกษา สถาบันสังกัดอาชีวศึกษา หน่วยงานการศึกษาและวิจัยต่างๆ สามารถใช้งานโครงข่ายด้านการศึกษาและวิจัยทั่วโลก (Research and Education Network) และใช้งานเนื้อหาการเรียน การสอนที่อยู่ส่วนกลางได้อย่างเท่าเทียม ณ จังหวัดในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่ บุรีรัมย์ นครราชสีมา สระบุรี [...]

UniNet เข้าพบวิทยาลัยอาชีวะศึกษาสุโขทัยเพื่อสอบถามการให้บริการ

คณะกรรมการตรวจรับอุปกรณ์ UniNet ได้เข้าพบ นายวีระ บัวนุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสุโขทัยและอาจารย์เสมอ ผู้ดูแลระบบเครือข่าย เพื่อสอบถามถึงการให้บริการ UniNet โดยรวมกับการให้บริการ Internet ความเร็วสูงของ UniNet และการบำรุงรักษาของบริษัท MA fiber และอุปกรณ์ เพื่อขอข้อเสนอแนะและการปรับปรุงบริการของ UniNet ซึ่งในการพูดคุยในครั้งนี้ ทางวิทยาลัยได้สอบถามถึงแนวทางในอนาคตของ UniNet ว่าเป็นอย่างไร และได้รับคำชมเกี่ยวกับ ความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่ให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี [...]

UniNet เข้าตรวจโหนดหลักประจำภาคกลางและภาคตะวันออกและสั่งการให้ทีมงานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เข้าตรวจการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ไม่มีสะดุดและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับสถาบันอุดมศึกษา สถาบันสังกัดอาชีวศึกษา หน่วยงานการศึกษาและวิจัยต่างๆ สามารถใช้งานโครงข่ายด้านการศึกษาและวิจัยทั่วโลก (Research and Education Network) และใช้งานเนื้อหาการเรียนการสอนที่อยู่ส่วนกลางได้อย่างเท่าเทียม ณ จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ได้แก่ อยุธยา สระบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง [...]