ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>Uninet Admin

About Uninet Admin

This author has not yet filled in any details.
So far Uninet Admin has created 120 blog entries.

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สป.อว.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สป.อว.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย : EP.11 Public Key Infrastructure”

9 กุมภาพันธ์ 2565 นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้สัมภาษณ์ ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่าน Facebook Live : Uninet Thailand ในรายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย : EP.11 Public Key Infrastructure”การสัมภาษณ์ในครั้งนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีระบบรหัสแบบกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure [...]

รายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย : EP.10 Google App script และ Line API”

2 กุมภาพันธ์ 2565 นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้สัมภาษณ์ ผศ.ดร.กฤษณ์วรา รัตนโอภาส และอาจารย์สุรีรัตน์ แก้วคีรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผ่าน Facebook Live : Uninet Thailand ในรายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย : EP.10 Google App script และ Line [...]

2022-02-04T04:43:43+00:004 กุมภาพันธ์ 2022|UniNet, ข่าวประชาสัมพันธ์|

รายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย : EP.9 Google Data Studio”  

26 มกราคม 2565 นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้สัมภาษณ์ ผศ.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ผ่าน Facebook Live : Uninet Thailand ในรายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย : EP.9 Google Data Studio” การสัมภาษณ์ในครั้งนี้เป็นเรื่อง ระบบการให้บริการ Google [...]

รายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย : EP.8 โครงการ Tele-Med”

19 มกราคม 2565 นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) สัมภาษณ์ นายวีรพล มนัสอารีนาท หัวหน้าศูนย์การศึกษาทางไกลและเครือข่ายด้านแพทย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านFacebook Live : Uninet Thailand ในรายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย : EP.8โครงการ Tele-Med บนเครือข่าย UniNet”การสัมภาษณ์ในครั้งนี้พูดถึง ระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารด้วยระบบ [...]

2022-01-21T11:21:41+00:0021 มกราคม 2022|UniNet, ข่าวประชาสัมพันธ์|

รายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย” EP.6 เรื่องเล่าดีดี เทคโนโลยีกับห้องสมุด ตอน AutoLIB คลิกง่าย ใช้สะดวก

12 มกราคม 2565 นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมด้วย นายจีระพล คุ่มเคี่ยม รองประธานพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ อาจารย์เพ็ญแข ประจงใจ กรรมการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ นางสาวเสาวนีย์ จุ้ยฤทธิ์ และว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริรัตน์ ศรีวงศ์กรกฏ ร่วมสัมภาษณ์ผ่าน Facebook Live : Uninet Thailand ในรายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย” EP.6 เรื่องเล่าดีดี [...]

2022-01-21T04:40:39+00:0021 มกราคม 2022|UniNet, ข่าวประชาสัมพันธ์|

รายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย” EP.4 เรื่องเล่าดีดี เทคโนโลยีกับห้องสมุด ตอน UC มีดีกว่าที่คิด

5 มกราคม 2565 นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมด้วย อาจารย์เพ็ญแข ประจงใจ กรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม และคุณพรพิมล วัชรกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมสัมภาษณ์ผ่าน Facebook Live : Uninet Thailand ในรายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย” EP.4 เรื่องเล่าดีดี เทคโนโลยีกับห้องสมุด ตอน UC มีดีกว่าที่คิด [...]

ปี 2565 สป.อว.ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯจำนวน 9 ฐาน

ปี 2565 สป.อว.ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯจำนวน 9 ฐานสามารถดูรายละเอียดของบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ ทั้ง 9 ฐานได้ที่ https://www.uni.net.th/reference-database/

UniNet ร่วมอบรม ISO ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้เข้าร่วมอบรมทบทวนความรู้มาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2018 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาการดำเนินงานให้บริการระบบสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ และดำเนินการบริหารจัดการด้านการบริการสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1: 2018 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการทำงานการบริการสารสนเทศ มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ กระบวนการจัดการระบบบริหารคุณภาพ (Quality management system and its [...]

2021-12-23T03:50:09+00:0023 ธันวาคม 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

UniNet Kickoff สื่อสัญญาณ 4 โครงการ

29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เป็นประธานในการประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับผู้ให้บริการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด มหาชน (NT) ระบบเครือข่ายสื่อสัญญาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565จำนวน 4 โครงการ ณ สป.อว. อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 18 ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ เป็นการวางแผนการดำเนินงานร่วมกับผู้ให้บริการ บริษัท [...]

2021-11-29T06:17:31+00:0029 พฤศจิกายน 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|