ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>Uninet Admin

About Uninet Admin

This author has not yet filled in any details.
So far Uninet Admin has created 147 blog entries.

UniNet ร่วมอบรม Big Data & Data Engineering Basic และพิธีรับมอบเกียรติบัตร

31 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายพิเชฐ มุสิกพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้เกียรติเป็นประธานในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะบุคคลด้านดิจิทัล อบรมหลักสูตร Big Data & Data Engineering Basic พร้อมนำเจ้าหน้าที่ร่วมเข้ารับการฝึกอบรม และรับมอบเกียรติบัตร จากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ โดยการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มและพัฒนาทักษะบุคคล ด้านดิจิทัล [...]

UniNet ร่วมอบรม Big Data & Data Engineering Basic

30 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายพิเชฐ มุสิกพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้เกียรติเป็นประธานในงาน และพร้อมนำเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ โดยในการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าของสำนักฯ ได้ทราบถึงระบบ Big Data & Data Engineering Basic เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลจากทุกแหล่งที่มาสามารถนำไปวิเคราะห์และวางแผนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการส่วนหนึ่ง [...]

UniNet ร่วมอบรม Big Dat

29  สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายพิเชฐ มุสิกพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้เกียรติเป็นประธานในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล [...]

UniNet ร่วมอบรม Data Science Basic และพิธีรับมอบเกียรติบัตร

16 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายพิเชฐ มุสิกพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้เกียรติเป็นประธานในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะบุคคล ด้านดิจิทัล อบรมหลักสูตร Data Science Basic พร้อมนำเจ้าหน้าที่ร่วมเข้ารับการฝึกอบรม และรับมอบเกียรติบัตร จากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ โดยการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มและพัฒนาทักษะบุคคล ด้านดิจิทัล เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในอนาคตสืบต่อไป [...]

UniNet ร่วมอบรม Data Design และพิธีรับมอบเกียรติบัตร

UniNet ร่วมอบรม Data Design และพิธีรับมอบเกียรติบัตร 11 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายพิเชฐ มุสิกพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้เกียรติเป็นประธานในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะบุคคล ด้านดิจิทัล หลักสูตร Data Design พร้อมนำเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม และรับมอบเกียรติบัตร จากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ โดยการอบรมในครั้งนี้ [...]

UniNet ร่วมอบรม Data Design

10  สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้เกียรติเป็นประธานในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะบุคคล ด้านดิจิทัล เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ณ โรงแรม โนโวเทล สยาม โดยในการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าของสำนักฯ ได้ทราบถึงระบบ Data Design เป็นเครื่องมือสำหรับออกแบบฐานข้อมูล คือ อีอาร์ดี (entity relationships diagram-ERD) เป็นแบบจำลองข้อมูล (data [...]

2022-08-10T08:11:30+07:0010 สิงหาคม 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

UniNet พบมหาวิทยาลัย

  3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00น. นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมบรรยายในหัวข้อ UniNet พบมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยการบรรยายในครั้งนี้ UniNet ได้บรรยายสรุป หน้าที่ ภารกิจของสำนักงานฯ ตลอดจนให้บริการเครือข่าย UniNet เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน และวิจัย เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานวิจัย รวมเป็นจำนวน [...]

WUNCA ครั้งที่ ๔๑ : เชื่อมโยงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการวิจัย สร้างพลังยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ อว.

WUNCA ครั้งที่ ๔๑ : เชื่อมโยงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการวิจัย สร้างพลังยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ อว. รองปลัดกระทรวง อว. กล่าวว่า วิสัยทัศน์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือเป็นองค์กรนำเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๘๐ และเพื่อขับเคลื่อน อว. ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ การเชื่อมโยงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ [...]

2022-08-03T07:00:52+07:003 สิงหาคม 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

UniNet ยินดีต้อนรับคณะโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายพิเชฐ มุสิกพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) กล่าวต้อนรับและบรรยาย คณะโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้อง Data Center ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ณ ชั้น8 และ 9 อาคารอุดมศึกษา 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีนายสุพัชรพงษ์ บัวนาคหัวหน้าฝ่ายบริหารระบบเครือข่าย ของสำนักงานฯ [...]

UniNet ร่วมงาน AWS Initiate Bangkok 2022

27 กรกฎาคม 2565 นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายภายในงาน AWS Initiate Bangkok 2022 ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบริการคลาวด์ ทราบข่าวสารเทคโนโลยีล่าสุด และร่วมรับฟังว่าองค์กรต่างๆ ใช้ Amazon Web Services (AWS) เพื่อปรับปรุงการให้บริการประชาชนได้อย่างไร ปัจจุบันคลาวด์มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง แต่มันมีความหมายต่อภาครัฐ ตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันสุขภาพ ไปจนถึงองค์กรไม่แสวงผลกำไร ระบบคลาวด์ มอบสภาพแวดล้อมที่เข้าถึงได้ คล่องตัว และทำงานร่วมกันได้สำหรับภาครัฐและประชาชนในการเชื่อมต่อ [...]

2022-07-27T09:12:35+07:0027 กรกฎาคม 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|