ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>Uninet Admin

About Uninet Admin

This author has not yet filled in any details.
So far Uninet Admin has created 120 blog entries.

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม สถาบันอุดมศึกษาไทย (ILL on UC-TAL)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม สถาบันอุดมศึกษาไทย (ILL on UC-TAL) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับกำหนดการได้ตามลิงค์นี้เลยนะครับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยรามคำแหง [...]

ประกาศจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่อง ขอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลงรายการตามมาตรฐานเพื่อการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาเรื่อง ขอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การลงรายการตามมาตรฐานเพื่อการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.(ช่วงเช้า) และ เวลา 13.00-16.00 น.(ช่วงบ่าย) ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับกำหนดการได้ตามลิงค์นี้เลยนะครับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [...]

งานทำบุญของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet)

30 เมษายน 2565 เวลา 08.29 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้เกียรติเป็นประธานในงานทำบุญของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ณ ชั้น 8 อาคารอุดมศึกษา 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯร่วมงานดังกล่าว

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสียง รอบ 6 เดือน.pdf

2022-04-21T08:41:39+00:0021 เมษายน 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

อุดมศึกษาไทยก้าวสู่ดิจิทัล 5G แค่ปลายนิ้ว อว.จับมือ กสทช.พัฒนาเครือข่ายสัญญาณสื่อสารให้บริการ 5G ครอบคลุมทุกพื้นที่ นักศึกษา-บุคลากร 2 ล้านคนได้ประโยชน์

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประธานในการแถลงข่าว “เสริมแกร่งอุดมศึกษาไทยด้วย อว. 5G” โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. และ นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. ร่วมแถลง [...]

ประกาศจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่อง ขอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลงรายการตามมาตรฐาน เพื่อการดำเนินงานร่วมกันและการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูล สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL) สำหรับสมาชิกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”

ประกาศจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่อง ขอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “การลงรายการตามมาตรฐาน เพื่อการดำเนินงานร่วมกันและการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูล สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL) สำหรับสมาชิกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับกำหนดการได้ตามลิงค์นี้เลยนะครับ 1 วิทยาลัยดุสิตธานี 2 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 3 มหาวิทยาลัยปทุมธานี 4 มหาวิทยาลัยสยาม 5 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 7 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 8 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 9 [...]

ประกาศจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่อง ขอเชิญ ประชุมหารือแนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงาน ระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาขอเชิญประชุม เรื่อง “แนวทางปฏิบัติในการลงรายการ เพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงาน ระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับกำหนดการได้ตามลิงค์นี้เลยนะครับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 มหาวิทยาลัยทักษิณ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 10 [...]

รายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย : โครงการ Tele-Med”

9 มีนาคม 2565 นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) สัมภาษณ์ นายวีรพล มนัสอารีนาท หัวหน้าศูนย์การศึกษาทางไกลและเครือข่ายด้านการแพทย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่าน Facebook Live : Uninet Thailand ในรายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย : โครงการ Tele-Med บนเครือข่าย UniNet”การสัมภาษณ์ในครั้งนี้พูดถึง ระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) [...]

ปี ๒๕๖๕ สป.อว. ได้ให้บริการฐานข้อมูลจำนวน ๙ ฐาน

สป.อว. เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษาวิจัย พร้อมส่งเสริมผลงานวิจัยสถาบันอุดมศึกษาให้มีศักยภาพเท่าเทียมนานาชาติ โดยได้บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ) เพื่อให้บริการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มกับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน ๗๘ แห่ง รวมทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณของประเทศ โดยได้ดำเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินภายใต้ความร่วมมือ กับสถาบันอุดมศึกษา และเครือข่ายการศึกษาวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ปี ๒๕๖๕ สป.อว. ได้ให้บริการจำนวน ๙ ฐานข้อมูล ประกอบด้วย [...]

ปี ๒๕๖๕ สป.อว. ได้ให้บริการฐานข้อมูลจำนวน ๙ ฐาน

สป.อว. เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษาวิจัย พร้อมส่งเสริมผลงานวิจัยสถาบันอุดมศึกษาให้มีศักยภาพเท่าเทียมนานาชาติ โดยได้บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ) เพื่อให้บริการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มกับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน ๗๘ แห่ง รวมทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณของประเทศ โดยได้ดำเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินภายใต้ความร่วมมือ กับสถาบันอุดมศึกษา และเครือข่ายการศึกษาวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ปี ๒๕๖๕ สป.อว. ได้ให้บริการจำนวน ๙ ฐานข้อมูล ประกอบด้วย [...]