ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>Uninet Admin

About Uninet Admin

This author has not yet filled in any details.
So far Uninet Admin has created 86 blog entries.

UniNet ร่วมสัมภาษณ์ออกรายการ Chance For Future โอกาสแห่งอนาคต ทาง ททบ.5

UniNet ร่วมสัมภาษณ์ออกรายการ Chance For Future โอกาสแห่งอนาคต ทาง ททบ.5 22 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมสัมภาษณ์ออกรายการ Chance For Future โอกาสแห่งอนาคต ทาง ททบ.5 ในหัวข้อเรื่อง เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและวิจัย ณ สป.อว.อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 9 ห้อง [...]

UniNet ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower)

UniNet ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower)เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและมาตรการเฝ้าระวัง การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สำหรับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป) การสำรวจในแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและมาตรการเฝ้าระวัง การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส อันจะส่งผลต่อการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมมีคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม ตลอดจนกำหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ตามมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนและสังคมโดยรวมต่อไป ทุกท่านสามารถทำแบบสอบถามได้ตามลิงค์นี้เลยนะครับ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoDdspALorZxyvVbkzYXQjsUjYmdP2rsIurzs6qsqIgcCEoA/viewform

2021-09-20T04:21:16+00:0020 กันยายน 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

UniNet ร่วมสัมภาษณ์ เรื่อง การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของไทย

15 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมสัมภาษณ์ ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาของไทย” ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารอุดมศึกษา  โดยการสัมภาษณ์ในครั้งนี้เพื่อแนะนำว่า UniNet ดำเนินการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ซึ่งจากสถานการณ์โรคระบาคในครั้งนี้ ทำให้สถาบันการศึกษาต่างๆ จะต้องเปิดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ต ถึงแม้นักเรียนและนักศึกษา จะใช้อินเทอร์เน็ตจากบ้านหรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่ทรัพยากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่สถาบัน การศึกษานั้น ดังนั้น สถาบันการศึกษาก็จะต้องเตรียมอินเทอร์เน็ตที่เข้ามายังสถาบันการศึกษาให้มีความเร็วที่มากขึ้น เพื่อรองรับการเข้ามาใช้จากนักเรียนและนักศึกษา UniNet [...]

2021-09-16T07:44:02+00:0016 กันยายน 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

UniNet แจ้งประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

UniNet แจ้งประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล(Data Controller)ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จำเป็นต้องทำการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายให้คุ้มครอง รวมถึงเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงทั้งต่อเจ้าของข้อมูลและสำนักงานฯ จึงสมควรให้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ เอกสารอ้างอิง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

UniNet ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนโครงการ “อว.พารอด”

UniNet ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนโครงการ “อว.พารอด” 7 กันยายน 2564 ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ และ โฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานรับมอบสิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นการสนับสนุนภายใต้โครงการ “อว.พารอด” ที่เกิดจากการรวมพลังทุกภาคส่วนของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง [...]

2021-09-07T07:08:06+00:007 กันยายน 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

UniNet ร่วมอบรม ISO ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เข้าร่วมอบรม ISO ในหัวข้อเรื่อง เสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการใช้งานผ่าน Internet exchange ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetingซึ่งในการอบรมในครั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นการดำเนินงานให้บริการระบบสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ UniNet จึงได้ดำเนินการจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐาน Data Center ของ UniNet ให้มีประสิทธิภาพ [...]

2021-09-02T06:16:51+00:002 กันยายน 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

พิธีประดับเครื่องหมายราชการประจำกระทรวง อว.ซึ่งมี “พระวชิระ” ที่ได้รับพระราชทานปรากฏอยู่ด้วย บนป้ายชื่อกระทรวง หน้าอาคารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนโยธี และป้ายชื่อกระทรวงหน้าอาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ถนนศรีอยุธยา

09.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายราชการประจำกระทรวง อว.ซึ่งมี “พระวชิระ” ที่ได้รับพระราชทานปรากฏอยู่ด้วย บนป้ายชื่อกระทรวง หน้าอาคารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนโยธี และป้ายชื่อกระทรวงหน้าอาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ถนนศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการเมือง ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) [...]

2021-08-23T03:54:37+00:0023 สิงหาคม 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

UniNet เข้ารับการตรวจประเมิน ISO ทั้ง 3 ระบบผ่าน Zoom Cloud Meeting

UniNet เข้ารับการตรวจประเมิน ISO ทั้ง 3 ระบบผ่าน Zoom Cloud Meeting 2 สิงหาคม 2564 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เป็นประธานกล่าวเปิดงานตรวจประเมินภายนอก (External Audit) ISO ทั้ง 3 ระบบ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom [...]

2021-08-03T08:31:54+00:003 สิงหาคม 2021|UniNet, ข่าวประชาสัมพันธ์|

เริ่มแล้ว “อว.พารอด” “เอนก” ลั่น เปลี่ยนคนที่รอเป็นคนที่รอด ส่งยาสมุนไพรและอุปกรณ์ที่จำเป็น

เริ่มแล้ว “อว.พารอด” “เอนก” ลั่น เปลี่ยนคนที่รอเป็นคนที่รอด ส่งยาสมุนไพรและอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้ง ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว สเปรย์ลำไย ให้ผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลของโรงพยาบาล พร้อมระดมจิตอาสาและอาสาสมัคร โทรศัพท์ให้กำลังใจให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่กักตัวอยู่บ้านหรือในชุมชน ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า โครงการ “อว.พารอด” เป็นนวัตกรรมในการเปลี่ยนคนที่รอเป็นคนที่รอด โดย อว.และเครือข่ายพันธมิตรทำโครงการนี้ด้วยหัวใจ ด้วยความเป็นห่วง แม้ไม่สามารถช่วยได้ทุกเรื่อง แต่ก็ทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ และทำทันที ต้องขอบคุณพันธมิตรทั้งหลาย อาทิ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)บริษัทแฟลช [...]

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

2021-07-24T02:58:31+00:0024 กรกฎาคม 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|