ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>Uninet Admin

About Uninet Admin

This author has not yet filled in any details.
So far Uninet Admin has created 27 blog entries.

เลขาฯ ดวงฤทธิ์ พบผู้บริหาร Uninet : มอบนโยบายการดำเนินงาน

25 มกราคม 2564 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีฯ ในฐานะโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชุมหารือผู้บริหารสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานฯ เข้าร่วมรับฟัง และสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ดังนี้ โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายความเร็วสูง ให้บริการด้วยความเร็ว 1-10 Gbps ผ่านโครงข่ายแกนหลักที่ความเร็ว [...]

UniNet ตรวจรับโครงการ NEdNet ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ประชุมตรวจรับโครงการ NEdNet ระยะที่ 2 ณ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาคารถนนศรีอยุธยา โครงการ NEdNet ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์ดำเนินโครงการเพื่อติดตั้งปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายที่หมดอายุการใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ (UniNet/NEdNet) ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับสถาบันอุดมศึกษา สถาบันสังกัดอาชีวศึกษา หน่วยงานการศึกษาและวิจัยต่างๆ ให้สามารถใช้งานโครงข่ายการศึกษาและวิจัยในด้านการเรียนการสอนที่ได้อย่างเท่าเทียม [...]

ด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 (COVID -19) กลับมาระบาดอีกครั้งซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก กระผมมี 5 วิธีง่ายๆเพื่อป้องกันโควิด-19 เมื่ออยู่ที่ทำงาน

ด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 (COVID -19) กลับมาระบาดอีกครั้งซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก กระผมมี 5 วิธีง่ายๆเพื่อป้องกันโควิด-19 เมื่ออยู่ที่ทำงาน 1.ทำความสะอาดโต๊ะทำงาน เช็ดทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวโต๊ะทำงาน แป้นพิมพ์ เมาส์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และวัตถุสิ่งของอื่น ๆ ที่ต้องสัมผัส และต้องใช้งานอยู่เป็นประจำ 2.ล้างมือบ่อย ๆ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนการล้างมือบ่อย ๆก็ถือว่าเป็นการป้องกันไวรัสที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง เราควรล้างมือหลังจากรับประทานอาหาร จับที่จับประตู หรือราวบันได ควรล้างมือให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 3.พกเจลแอลกอฮอล์ติวตัวตลอดเวลา ในบางครั้งที่เรามีงานสำคัญ เช่น การประชุม [...]

2021-01-14T03:12:09+00:0014 มกราคม 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

UniNet พร้อมและยินดีให้บริการการประชุมทางไกลผ่านระบบ (VCS) Video Conference System

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) กลับมาระบาดอีกครั้งซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต เป็นจำนวนมาก องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public health emergency of international concern (PHEIC)) ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนและการบริหารราชการได้รับผลกระทบ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเพื่อการศึกษาวิจัย ได้เล็งเห็นถึงปัญหาสำคัญเหล่านี้ จึงขอเสนอทางเลือกให้แก่สมาชิกเพื่อใช้งานในการบริหารราชการในยุคดิจิตอล สังคมออนไลน์ ด้วยระบบ Tele Conference โดย UniNet [...]

2021-01-08T03:36:02+00:008 มกราคม 2021|UniNet, ข่าวประชาสัมพันธ์|

UniNet ร่วมประชุมหารือกับสำนักหอสมุดกลาง มศว.

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือกับ ผศ.นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7 อาคารสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ซึ่งในการประชุมหารือ ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาการให้บริการของสำนักหอสมุดกลาง และการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนงานของห้องสมุดเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทั่วโลก และเป็นการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานฯ ยังได้พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ [...]

UniNet ร่วมประชุมวางแผนและสำรวจสถานที่จัดงาน WUNCA ครั้งที่ 42

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ UniNet เดินทางไปร่วมประชุมวางแผนและสำรวจสถานที่กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 42 Workshop on UniNet Network and Computer Application (WUNCA 42) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2564 [...]

UniNet ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ยกระดับสู่มาตรฐานสากล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ได้ผลักดัน UniNet ให้มุ่งเน้นดำเนินงานให้บริการระบบสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยที่ผ่านมา UniNet ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ถึง 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐาน ISO 9001:2015 (QMS Quality Management system and its processes) , ISO/IEC 27001:2013 Information [...]

UniNet พัฒนาการการให้บริการผ่านอีกระดับแล้ว

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet)  ได้ดำเนินการบริหารงานบริการระบบ IT (IT Service Management) เพื่อให้บริการด้าน IT ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง  ปัจจุบันมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลกนั้นเป็นมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000-1:2018 เกี่ยวกับการบริหารการให้บริการด้าน IT โดยเฉพาะมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ ซึ่งเป็น Best Practices ที่รวบรวมเอาแนวคิด และเทคนิคการบริหารบริการ IT ที่ดีเลิศเข้าไว้ด้วยกันและเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา UniNet ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC [...]

2020-11-09T07:17:42+00:009 พฤศจิกายน 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

อว.จัดพิธีมอบโล่ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เจ้าภาพการจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 42 พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางในการจัดงานฯ

28 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. : ศาสตราจารย์ สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เจ้าภาพการจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 42 พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางในการจัดงานฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กล่าวตอนรับและรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานฯ จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะได้รายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 42 โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้เกิดเวทีสำหรับคณาจารย์ นักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศจากหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเครือข่ายการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในของหน่วยงาน ณ [...]