ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>Uninet Admin

About Uninet Admin

This author has not yet filled in any details.
So far Uninet Admin has created 134 blog entries.

UniNet ร่วมอบรม Data Design และพิธีรับมอบเกียรติบัตร

UniNet ร่วมอบรม Data Design และพิธีรับมอบเกียรติบัตร 11 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายพิเชฐ มุสิกพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้เกียรติเป็นประธานในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะบุคคล ด้านดิจิทัล หลักสูตร Data Design พร้อมนำเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม และรับมอบเกียรติบัตร จากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ โดยการอบรมในครั้งนี้ [...]

UniNet ร่วมอบรม Data Design และพิธีรับมอบเกียรติบัตร

11 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายพิเชฐ มุสิกพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้เกียรติเป็นประธานในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะบุคคล ด้านดิจิทัล หลักสูตร Data Design พร้อมนำเจ้าหน้าทั้งรวมเข้ารับการฝึกอบรม และรับมอบเกียรติบัตร จากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ โดยการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มและพัฒนาทักษะบุคคล ด้านดิจิทัล เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในอนาคตสืบต่อไป [...]

UniNet ร่วมอบรม Data Design

10  สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้เกียรติเป็นประธานในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะบุคคล ด้านดิจิทัล เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ณ โรงแรม โนโวเทล สยาม โดยในการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าของสำนักฯ ได้ทราบถึงระบบ Data Design เป็นเครื่องมือสำหรับออกแบบฐานข้อมูล คือ อีอาร์ดี (entity relationships diagram-ERD) เป็นแบบจำลองข้อมูล (data [...]

2022-08-10T08:11:30+00:0010 สิงหาคม 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

UniNet พบมหาวิทยาลัย

  3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00น. นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมบรรยายในหัวข้อ UniNet พบมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยการบรรยายในครั้งนี้ UniNet ได้บรรยายสรุป หน้าที่ ภารกิจของสำนักงานฯ ตลอดจนให้บริการเครือข่าย UniNet เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน และวิจัย เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานวิจัย รวมเป็นจำนวน [...]

WUNCA ครั้งที่ ๔๑ : เชื่อมโยงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการวิจัย สร้างพลังยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ อว.

WUNCA ครั้งที่ ๔๑ : เชื่อมโยงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการวิจัย สร้างพลังยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ อว. รองปลัดกระทรวง อว. กล่าวว่า วิสัยทัศน์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือเป็นองค์กรนำเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๘๐ และเพื่อขับเคลื่อน อว. ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ การเชื่อมโยงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ [...]

2022-08-03T07:00:52+00:003 สิงหาคม 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

UniNet ยินดีต้อนรับคณะโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายพิเชฐ มุสิกพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) กล่าวต้อนรับและบรรยาย คณะโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้อง Data Center ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ณ ชั้น8 และ 9 อาคารอุดมศึกษา 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีนายสุพัชรพงษ์ บัวนาคหัวหน้าฝ่ายบริหารระบบเครือข่าย ของสำนักงานฯ [...]

UniNet ร่วมงาน AWS Initiate Bangkok 2022

27 กรกฎาคม 2565 นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายภายในงาน AWS Initiate Bangkok 2022 ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบริการคลาวด์ ทราบข่าวสารเทคโนโลยีล่าสุด และร่วมรับฟังว่าองค์กรต่างๆ ใช้ Amazon Web Services (AWS) เพื่อปรับปรุงการให้บริการประชาชนได้อย่างไร ปัจจุบันคลาวด์มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง แต่มันมีความหมายต่อภาครัฐ ตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันสุขภาพ ไปจนถึงองค์กรไม่แสวงผลกำไร ระบบคลาวด์ มอบสภาพแวดล้อมที่เข้าถึงได้ คล่องตัว และทำงานร่วมกันได้สำหรับภาครัฐและประชาชนในการเชื่อมต่อ [...]

2022-07-27T09:12:35+00:0027 กรกฎาคม 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนงานของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)”

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนงานของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)” โดยในการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สามารถดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร และดำเนินกิจกรรมตามกรอบงบประมาณ และตัวชี้วัดของแต่ละกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกณฑ์การประเมิน เห็นสมควรให้มีการทบทวน ติดตามแผนการดำเนินกิจกรรม ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี [...]

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน 41st WUNCA และสำรวจสถานที่

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน 41st WUNCA และสำรวจสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 3 - 5​ สิงหาคม 2565 [...]

UniNet ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาที่ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้อง Data Center

13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรา วราวิทย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้อง Data Center ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ณ ชั้น 9 อาคารอุดมศึกษา 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม [...]