ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>Uninet Admin

About Uninet Admin

This author has not yet filled in any details.
So far Uninet Admin has created 147 blog entries.

Uninet ขอแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสายเคเบิล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรียน สมาชิก UniNet หน่วยซ่อมบำรุงรักษาโครงข่าย fiber optic ของ UniNet ได้ดำเนินการแก้ไขสายเคเบิล โหนดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการแก้ไขจุดขาด เนื่องจากแจ้งนำสายลงดิน เหตุถอนเสาไฟฟ้าออก เส้นทาง ม.แม่ฟ้าหลวง - รร.แม่เจดีย์วิทยาคม และ ม.แม่ฟ้าหลวง - ว.เทคนิคพะเยา โดยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนดำเนินแก้ไข 2 เส้นทางดังกล่าวจึงขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับขอบคุณครับ

UniNet อบรมอุปกรณ์ Juniper Router

27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้เข้าร่วมอบรมอุปกรณ์ Juniper Router ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ NedNet ระยะที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวง อว. ถนนศรีอยุธยา โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมบริหารจัดการอุปกรณ์ Juniper Router เรื่อง Hardware, Operating [...]

UniNet-HCI Checkup

26 กันยายน 2565  นายพิเชฐ มุสิกพันธ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ประชุมหารือกับVMware และ SVOA ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ในการตรวจเช็ค UniNet-HCI ตามหลักเกณฑ์ของ VMware vSphere Best Practice เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข ให้เป็นไปตามการแนะนำของ VMware เนื่องจากระบบ  HCI [...]

UniNet ผนึกกำลัง HUAWEI เสริมความแกร่งทางการศึกษาไทย : ภายใต้วิสัยทัศน์ อว.

23 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมด้วย นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือกับ Mr.Hong-Eng Koh Global Chief Government Industry Scientist และ Mr. Patrick Low Beng Chee Global Public Services [...]

Uninet ขอแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสายเคเบิล สนง.เขตพื้นที่นครราชสีมา 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรียน สมาชิก UniNet หน่วยซ่อมบำรุงรักษาโครงข่าย fiber optic ของ UniNet ได้ดำเนินการแก้ไขสายเคเบิล สนง.เขตพื้นที่นครราชสีมา 6 กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการแก้ไขจุดขาดเนื่องจากสัตว์กัดแทะสายเคเบิล DBเส้นทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 up link ที่ 1,3 ขาดเข้าเส้น Backboneและได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย

UniNet พร้อมจัดระเบียบสายสื่อสาร บางแสน จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “PEA Kick off จัดระเบียบสายสื่อสารและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบบูรณาการ และเปิดตัวรถยนต์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าของ PEA โดยมี นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข นายพิเชฐ มุสิกพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ เอกชนในพื้นที่ ผู้บริหารและพนักงาน PEA ร่วมในพิธี ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน จังหวัดชลบุรี [...]

UniNet วางแผนพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษาในอนาคต

21 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายพิเชฐ มุสิกพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมวางแผนพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ณ ห้องประชุม UniNet กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ เพื่อวางแผนพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาให้เทียบเท่าระดับสากลส่งเสริมระบบทางการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของประเทศเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบันการศึกษาต่อไปในอนาคต [...]

Uninet จับมือกับ HUAWEI ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา

19 กันยายน 2565 นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายภายในงาน HUAWEI CONNECT Bangkok 2022 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยการบรรยายในครั้งนี้เพื่อเสริมกำลังความแกร่งของการศึกษาไทยเพื่อเพิ่มความเท่าเทียมกันและลดความเลื่อมล้ำของการศึกษา ช่วยให้นักเรียนนักศึกษาในระดับโรงเรียนประถม มัธยมและอุดมศึกษา ได้เข้าถึงระบบการศึกษาอย่างเสมอภาคและไร้ความเหลื่อมล้ำ ปัญหาระดับโลกและภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ไม่ว่าจะเรื่องการขาดแคลนทรัพยากรแรงงาน (กำลังคน) ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เราต่างตระหนักและพร้อมจะร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ ได้กลายเป็นปัญหาของทุกๆประเทศ รวมถึงประเทศไทยและกลุ่มประเทศใน APEC เช่นเดียวกัน ทุกๆ ประเทศต่างช่วยกันออกแบบระบบการศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อให้คนหรือแรงงานสอดคล้องและตอบโจทย์ตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง [...]

UniNet ร่วมประชุมหารือกับ AWS

8 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส ประเทศไทย จํากัด (AWS) เข้าพบ ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) และนายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) เพื่อหารือรายละเอียดบันทึกความเข้าใจ [...]