ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>Uninet Admin

About Uninet Admin

This author has not yet filled in any details.
So far Uninet Admin has created 16 blog entries.

อว. จับมือ สถาบันพระปกเกล้าลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการ

ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ศาตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกันพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน และให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายการศึกษาและวิจัยของไทย โดยงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ และ รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมเป็นสักขีพยานในวันที่ 14 [...]

2020-10-15T10:57:27+00:0015 ตุลาคม 2020|UniNet, ข่าวประชาสัมพันธ์|

UniNet ร่วมหารือ 3 คณบดีดัง

UniNet ร่วมหารือ 3 คณบดีดัง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการวิทยานพนธ์ (iThesis) กับรองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ หนูจักร ประธานที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสารท ประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต และรศ.นพ.ฉัตรชัย [...]

UniNet : เน็ตแรง มั่นใจ ไม่สะดุด “ไร้ระบบล่ม” สามารถรองรับเครือข่ายการศึกษาวิจัยทั่วโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา เปิดเผยว่า UniNet ได้สร้างพื้นฐานเครือข่ายด้วยสื่อใยแก้วนำแสงวางระบบอุปกรณ์เครือข่ายเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยเข้าด้วยกัน เป็นเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัย และจัดสรรช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายออกสู่ภายนอก โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีรากฐานที่เข้มแข็งและระบบสื่อสารกลางสำหรับการศึกษาและวิจัยของประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสำหรับการติดต่อสื่อสาร เข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการวิจัยทั้งในระดับพื้นฐานและขั้นสูงต่อไป เครือข่าย UniNet ไม่ได้มุ่งให้บริการเพื่อใช้สื่อสัญญาณเพื่อออกอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแต่ถูกสร้างขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกบนเครือข่าย UniNet สามารถติดต่อสื่อสาร จัดการเรียนการสอนการวิจัยและเข้าถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้ระหว่างกันบนเครือข่าย สามารถเชื่อมต่อและดำเนินกิจกรรมข้างต้นกับเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัยอื่นๆ ทั่วโลก “กระผมขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม อดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา [...]

2020-10-12T08:38:46+00:007 ตุลาคม 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 28 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา การศึกษา (UniNet)  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ร่วมรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 Information Security Management ซึ่งมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล พร้อมทั้งวางมาตรการการจัดการความเสี่ยง เลือกวิธีการควบคุมและจัดการความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสและปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ชั้น 13 อาคารอุดมศึกษา 2

UniNet ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาที่ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้อง Data Center ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ยินดีต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ที่ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้อง Data Center ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ณ ชั้น 9 อาคารการอุดมศึกษา 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ได้บรรยายสรุป หน้าที่ ภารกิจของสำนักงานฯ ตลอดจนให้บริการเครือข่ายและพาเยี่ยมชมห้อง Data [...]

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจ และระดมความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

            เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมด้วย นางสาวจันทนา วงศ์เยาว์ฟ้า ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย นายขจรศักดิ์ จิตอารีเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา สำนักอำนวยการ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจ [...]

UniNet ได้เข้ารับการตรวจสอบบททวนประจำปี 2563 มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

UniNet ได้เข้ารับการตรวจสอบบททวนประจำปี 2563 มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management System เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ และเพื่อให้สถาบันศึกษาทั่วประเทศใช้ประโยชน์จากเครือสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยเมื่อวันที่ 14 - 15 กันยายน 2563 ที่ผ่านมาสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ได้เข้ารับการตรวจสอบประจำปี [...]

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔” ณ โรงแรม ฎ รีสอร์ท บาย เดอะ ซี จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔” โดยในการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สามารถดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร และดำเนินกิจกรรมตามกรอบงบประมาณ และตัวชี้วัดของแต่ละกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกณฑ์การประเมิน เห็นสมควรให้มีการทบทวน ติดตามแผนการดำเนินกิจกรรม ณ โรงแรม ฎ รีสอร์ท บาย เดอะ ซี จังหวัดชลบุรี