No Gift
ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>ข่าวประกาศ
ข่าวประกาศ2020-08-13T11:50:28+00:00

UniNet ขอยกเลิกการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 42” (WUNCA 42)

จากรายงานการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ อีกทั้งจะมีการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงวนหยุดยาวที่จะมาถึง ทำให้แนวโน้มสถานการณ์การแพร่กระจายชองเชื่อไวรัสโคโรนา 2019ยังคงมีความไม่แน่นอน สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาได้คำนึงถึงควาปลอดภัยของแขกผี้เกียรติ วิทยากร ผู้ร่วงาน และเจ้าหน้าที่ [...]

UniNet แจ้งสมาชิกปรับปรุงห้อง Data Center โหนดมหาวิทยาลัยบูรพา

เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet เนื่องจากโหนดมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการปรับปรุงห้อง Data Center ของมหาวิทยาลัย และมีความจำเป็นต้องหยุด การจ่ายไฟฟ้าเข้าห้อง [...]

UniNet แจ้งสมาชิกปรับปรุงสื่อสัญญาณใยแก้วนำแสงโหนดพิษณุโลก (มหาวิทยาลัยนเรศวร)

เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet เนื่องจากโหนดพิษณุโลก (มหาวิทยาลัยนเรศวร) จะดำเนินการปรับปรุงสื่อสัญญาณใยแก้วนำแสง ภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 3 – [...]

ประกาศยังพอมีเวลานะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมงาน WUNCA 42

ระบบได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน, ลงทะเบียน Workshop และการส่งเอกสารยืนยัน ตั้งแต่วันนี้ - 2 เมษายน 2564 สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ [...]

UniNet ร่วมประชุมเครือข่าย ทปอ.

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในงานประชุมระหว่างผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย [...]

ประกาศสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประกาศสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเอกสารอ้างอิงประกาศสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

18 สิงหาคม 2020|ข่าวประกาศ|