No Gift
ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในหน้า:Home>ข่าวประกาศ
ข่าวประกาศ2020-08-13T11:50:28+07:00

UniNet ประกาศแจ้งด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศของผู้ให้บริการเครือข่าย ประสบปัญหาเคเบิ้ลใต้น้ำระหว่างประเทศขาด

เรียนสมาชิกเครือข่ายUniNet ด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศของผู้ให้บริการเครือข่าย ประสบปัญหาเคเบิ้ลใต้น้ำระหว่างประเทศขาดระหว่างไปสิงคโปร์และฮ่องกง ส่งผลให้การใช้งานเครือข่ายระหว่างประเทศอาจจะมีความช้าและติดขัด สำนักงานฯ กำลังเร่งประสานงานการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วและเป็นปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานเครือข่ายฯ ด้วย

UniNet ขอแจ้งวันดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายโหนดพญาไท

เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet เนื่องจากโหนดพญาไท (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถ.ศรีอยุธยา) จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่าย ในวันที่ [...]

UniNet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) รอบที่ 4

UniNet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) รอบที่ 4 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – [...]

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ (ศปท.อว.)สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เข้าแนะนำโครงการเพื่อรณรงค์การเป็นหน่วยงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)แก่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.)

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ (ศปท.อว.)สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เข้าแนะนำโครงการเพื่อรณรงค์การเป็นหน่วยงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)แก่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา [...]

UniNet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) รอบที่ 3

UniNet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) รอบที่ 3  ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - [...]

UniNet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) รอบที่ 2

UniNet ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 16 [...]