แผนผังเว็บไซต์ UniNet

 
 
หน้าแรก    
       
  เกี่ยวกับสำนักงาน เครือข่าย ThaiLIS สืบค้นฐานข้อมูล
        - ความเป็นมา       - ความเป็นมา       - ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
        - โครงสร้างหน่วยงาน       - คณะกรรมการ       - ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ
        - บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน       - Union Catalog       - ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
          - Thai Digital Collection       - ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ
  เครือข่าย UniNet       - Reference Database       - ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Netlibrary
        - UniNet เครือข่ายเฉพาะกิจ       - Software Aotomated Library       - ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Spinggerlink
        - ทำไมต้องเครือข่ายเพื่อการวิจัยโดยเฉพาะ         - ฐานข้อมูลบทความ Proceeding
        - โครงสร้างเครือข่าย คำถามที่พบบ่อย       - ข้อมูลการท่องเที่ยวริมน้ำ "แม่กลอง"
        - เชื่อมต่อกับ UniNet    
        - บริการบนเครือข่าย UniNet ติดต่อสอบถาม  
        - สมาชิกเครือข่าย    
        - UniNet NOC Staff only  
        - Traffic of UniNet