เปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ ก้าวไกล ไม่สิ้นสุด

 
Untitled Document
Reference Database
    Conditions of Use and Licensing
    คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล
    สืบค้นฐานข้อมูล Reference Database
    สถิติการเข้าใช้งาน
    ฐานข้อมูลทดลองใช้
    Title List
 

ข้อมูลสถิติการใช้งานฐานข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2551

 
    สถิติการใช้งานฐานข้อมูล SpringerLink eJournal
    สถิติการใช้งานฐานข้อมูล IEEE
    สถิติการใช้งานฐานข้อมูล PQDT
    สถิติการใช้งานฐานข้อมูล H.W.Wilson
    สถิติการใช้งานฐานข้อมูล Lexis&Nexis
    สถิติการใช้งานฐานข้อมูล ACM
    สถิติการใช้งานฐานข้อมูล ISI Web of Science
 
    Download ข้อมูลสถิติการใช้งานฐานข้อมูลปีงปประมาณ 2551 (แต่เดือนพฤศจิกายน 2550 ถึง ตุลาคม 2551) แยกรายฐาน
    Download ข้อมูลสถิติการใช้งานฐานข้อมูลปีงปประมาณ 2551 แยกตามมหาวิทยาลัย/สถาบัน