เปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ ก้าวไกล ไม่สิ้นสุด

 
Untitled Document
Reference Database
    Conditions of Use and Licensing
    คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล
    สืบค้นฐานข้อมูล Reference Database
    สถิติการเข้าใช้งาน
    ฐานข้อมูลทดลองใช้
    Title List
 

ข้อมูลสถิติการใช้งานฐานข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2549

 
    สรุปสถิติการใช้งานฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2549 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2548 ถึง ตุลาคม 2549 แยกตามรายชื่อฐานข้อมูล (Report)
    สรุปสถิติการใช้งานฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2549 แยกตามรายชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบัน (Report)
    สถิติการใช้งานฐานข้อมูล IEEE
             ประจำเดือน พ.ย.48-ม.ค.49 (Report)
             ประจำเดือน ก.พ.-เม.ย.49 (Report)
             ประจำเดือน พ.ค-ก.ค.49 (Report)
    สถิติการใช้งานฐานข้อมูล PQDT
             ประจำเดือน พ.ย.48-เม.ย.49 (Report)
             ประจำเดือน พ.ค.-ก.ค.49 (Report)
    สถิติการใช้งานฐานข้อมูล H.W.Wilson
             ประจำเดือนพ.ย.48-เม.ย.49 (Report)
             ประจำเดือน พ.ค.-ก.ค.49 (Report)
    สถิติการใช้งานฐานข้อมูล Lexis&Nexis
             ประจำเดือน พ.ย.48-ม.ค.49 (Report)
             ประจำเดือน ก.พ.-เม.ย 49 (Report)
    สสถิติการใช้งานฐานข้อมูล ACM
             ประจำเดือน ม.ค.-เม.ย.49 (Report)
             ประจำเดือน พ.ค.-ก.ค.49 (Report)
    สถิติการใช้งานฐานข้อมูล ISI Web of Science
             ประจำเดือน พ.ย.48-เม.ย.49 (Report)
             ประจำเดือน เม.ย-ก.ค.49 (Report)