ติดต่อสอบถาม

 
     
   

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

328 ถ.ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทร. 0 2354 5678

โทรสาร. 0 2354 5678 ต่อ 5012

 
   

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น