AI แบบไทย ๆ Google Bard และ Adobe Firefly ประกาศรองรับคำสั่งภาษาไทยแล้ว !!!

ในช่วงแรกของการพัฒนา AI ที่สามารถรับคำสั่งจากผู้ใช้งานล้วนต้องพิมพ์คำสั่งเป็นภาษาอังกฤษทั้งสิ้น เพราะการใช้ภาษาอื่น ๆ จะใช้พลังในการประมวลคำสั่งที่สูง ล่าสุด Google Bard และ Adobe Firefly ประกาศรองรับคำสั่งภาษาไทยแล้ววันนี้…

อ่านต่อ
กิจกรรม , บทความ
AI แบบไทย ๆ Google Bard และ Adobe Firefly ประกาศรองรับคำสั่งภาษาไทยแล้ว !!!

ในช่วงแรกของการพัฒนา AI ที่สามารถรับคำสั่งจากผู้ใช้งานล้วนต้องพิมพ์คำสั่งเป็นภาษาอังกฤษทั้งสิ้น เพราะการใช้ภาษาอื่น ๆ จะใช้พลังในการประมวลคำสั่งที่สูง ล่าสุด Google Bard และ Adobe Firefly ประกาศรองรับคำสั่งภาษาไทยแล้ววันนี้…

อ่านต่อ
มข. เจ้าภาพ WUNCA 2023 “80 สถาบัน” ผนึกกำลังอัปสกิลเครือข่ายสารสนเทศการศึกษา

https://www.youtube.com/watch?v=apVGIV4gOvk มข. เจ้าภาพ WUNCA 2023 “80 สถาบัน” ผนึกกำลังอัปสกิลเครือข่ายสารสนเทศการศึกษาสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม…

อ่านต่อ
กิจกรรม , บทความ
มข. เจ้าภาพ WUNCA 2023 “80 สถาบัน” ผนึกกำลังอัปสกิลเครือข่ายสารสนเทศการศึกษา

https://www.youtube.com/watch?v=apVGIV4gOvk มข. เจ้าภาพ WUNCA 2023 “80 สถาบัน” ผนึกกำลังอัปสกิลเครือข่ายสารสนเทศการศึกษาสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม…

อ่านต่อ
สดช.จัดฝึกอบรมลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout) หวังสร้างเยาวชนเป็นอาสาสมัครขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout) เพื่อทำหน้าที่อาสาสมัครดิจิทัล ครั้งที่ 4…

อ่านต่อ
กิจกรรม , บทความ
สดช.จัดฝึกอบรมลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout) หวังสร้างเยาวชนเป็นอาสาสมัครขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout) เพื่อทำหน้าที่อาสาสมัครดิจิทัล ครั้งที่ 4…

อ่านต่อ
สกมช. รวมพลจากหน่วยงานต่างๆ กว่า 220 คน เข้าฝึกเตรียมการ Pre-Exercise ทดสอบแผนเผชิญเหตุ ในการรับมือภัยไซเบอร์

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) จัดฝึกเตรียมการ (Pre-Exercise/Academic)ของกิจกรรมการฝึกและทดสอบแผนเผชิญเหตุ ในกรณีเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในระดับวิกฤติในระดับประเทศ Thailand’s National Cyber Exercise 2023 ระหว่างวันที่ 12-14…

อ่านต่อ
กิจกรรม , บทความ
สกมช. รวมพลจากหน่วยงานต่างๆ กว่า 220 คน เข้าฝึกเตรียมการ Pre-Exercise ทดสอบแผนเผชิญเหตุ ในการรับมือภัยไซเบอร์

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) จัดฝึกเตรียมการ (Pre-Exercise/Academic)ของกิจกรรมการฝึกและทดสอบแผนเผชิญเหตุ ในกรณีเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในระดับวิกฤติในระดับประเทศ Thailand’s National Cyber Exercise 2023 ระหว่างวันที่ 12-14…

อ่านต่อ