📣เสวนาออนไลน์ในรายการ “วิถีวิทย์พิชิตชุมชน”
.
📍ศุกร์นี้พบกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ร่วมรับฟังผลงานวิจัย
ทางด้านคณิตศาตร์ และคณิตศาตรศึกษา โดยวิทยากร ศ. เกียรติคุณ ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
.
รับชมผ่าน
>> https://bit.ly/3CKQo4G
>> https://bit.ly/3XGXdhb
.
#วิถีวิทย์พิชิตชุมชน
#PERDO
#CEM