อย่าลืมติดตาม รายการ Uninet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย ทุกวันพุธ เวลา 15.00 น.

EP.2 NOC คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการพัฒนาการศึกษาและวิจัยของประเทศ

มาทำความรู้จัก NOC Network Operation Center
หน่วยปฏิบัติการทำหน้าที่ในการบริหารเครือข่ายความเร็วสูงเพื่อการพัฒนาการศึกษาและวัจัยของประเทศ หน่วยงานภายใต้ UniNet

Facebook : https://www.facebook.com/STI-Marketplace-104346981422872
Facebook : https://www.facebook.com/UniNet.Thailand
youtube : https://www.youtube.com/channel/UCcFMqJQWOS1h4lo-82cdRUQ