9 มีนาคม 2565 นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) สัมภาษณ์ นายวีรพล มนัสอารีนาท หัวหน้าศูนย์การศึกษาทางไกลและเครือข่ายด้านการแพทย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่าน Facebook Live : Uninet Thailand ในรายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย : โครงการ Tele-Med บนเครือข่าย UniNet”การสัมภาษณ์ในครั้งนี้พูดถึง ระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารด้วยระบบ Interactive หลายคนพร้อมกันด้วยความละเอียดสูงและการส่งภาพต่างๆ ระหว่างการประชุม เช่น ภาพบาดแผล ภาพสัตว์ ภาพพืชที่ทำให้เจ็บป่วย ภาพเอกซเรย์ ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ให้เห็นภาพระหว่างการสื่อสารนั้น ทำให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ในท้องถิ่นห่างไกล ได้รับความช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาในการวินิจฉัยโรค พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการรักษารวมทั้งร่วมตัดสินใจในระหว่างการรักษาได้ตลอดเวลา และในภาวะที่ทั้งโลกต้องเผชิญกับภาวะโรคระบาดจาก Covid-19 ในปัจจุบัน ทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีภาระที่ต้องรักษาผู้ป่วยมากขึ้น ในบางครั้งการเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา ไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรคทั่วไป หรือโรคที่ต้องการใช้การรักษาจากแพทย์เฉพาะทาง อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลในปัจจุบันทำให้ข้อจำกัดในการเดินทางลดลง และเป็นการเพิ่มประสิทธิผลในการรักษาโดยท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ e-mail : noc-thailis@uni.net.th และท่านที่สนใจร่วมพูดคุยในรายการสามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมรายการได้ที่ https://forms.gle/BEAs4DeUiY2UrK5BA โดยจะออกอากาศผ่านเพจ Facebook Live ทุกวันพุธ เวลา 15.00 – 16.00 น. ทางเพจ Facebook : Uninet Thailand