2 กุมภาพันธ์ 2565 นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้สัมภาษณ์ ผศ.ดร.กฤษณ์วรา รัตนโอภาส และอาจารย์สุรีรัตน์ แก้วคีรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผ่าน Facebook Live : Uninet Thailand ในรายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย : EP.10 Google App script และ Line API” การสัมภาษณ์ในครั้งนี้เป็นเรื่อง ระบบการให้บริการ Google App script และ Line API ที่เป็นเครื่องมือฟรี ในการสั่งงาน Google Apps โดยการเขียนโปรแกรม (ใช้ฐานจาก java script) ซึ่งการเขียน Google Apps Script ช่วยให้เราสามารถใช้งาน Google Apps ในรูปแบบใหม่ๆ ได้หลากหลายมากขึ้น เช่น สั่งให้ส่งอีเมลตามเวลาที่ตั้งไว้ สั่งให้คำนวณค่าใน spreadsheet ตามเงื่อนไขที่กำหนด(แบบอัตโนมัติ)  โดยการใช้งาน Google Apps Script เพื่อทำ custom function ใน Google Sheets ในส่วนของ Line API คืิอ การสื่อสารระหว่างบริการของคุณและผู้ใช้ LINE เป็นการสื่อสารแบบสองฝ่าย จะทำให้คุณสามารถให้บริการได้ในห้องแชท LINE เพื่อการให้บริการที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ LINE แต่ละคน และ Messaging API จะส่งและรับข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ของคุณและแอพ LINE ผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ของ Line การส่งคำขอจะใช้ API แบบ JSON Messaging API ทำการเชื่อมต่อระหว่าง user ผ่านทาง LINE official account ซึ่ง Messaging API จะสามารถ accept friend รวมถึงส่ง message หา user คนอื่นๆ ที่ add account เราเป็นเพื่อน  โดยผ่านหน้า LINE Manager ที่เราตั้งไว้ หรือ ส่งออกจากจาก server ของเราก็ได้ในรูปแบบ interactive การใช้งาน Messaging API ทำให้คุณสามารถส่งข้อมูลระหว่าง server ของเรา ไปยัง user LINE ผ่านทาง LINE Platform ซึ่ง Request ที่ใช้ส่งข้อมูลต้องอยู่ในรูป JSON format โดยตัว server เราจะต้องเชื่อมต่อกับ LINE Platform และเมื่อ มี user เพิ่ม account LINE เราเป็นเพื่อน หรือ ส่งข่อความมาหาเรา ทาง LINE Platform จะทำการส่ง request มายัง server ที่เราลงทะเบียนผูกไว้กับ LINE account นั้นทันที วิธีนี้เรียกว่า Webhook ซึ่งมันทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกเหมือนกับว่าได้โต้ตอบกับคนจริงๆ ที่สำคัญทั้ง 2 เครื่องมือที่กล่าวมาข้างต้นทุกท่านสามารถใช้งานแบบฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น Google App script และ Line API เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้สนับสนุนในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น หากสนใจร่วมพูดคุยในรายการกับเราสามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมรายการได้ที่ https://forms.gle/BEAs4DeUiY2UrK5BA ออกอากาศผ่านเพจ Facebook Live ทุกวันพุธ เวลา 15.00 – 16.00 น. ทางเพจ Facebook : Uninet Thailand หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ e-mail : noc-thailis@uni.net.th