26 มกราคม 2565 นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้สัมภาษณ์ ผศ.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ผ่าน Facebook Live : Uninet Thailand ในรายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย : EP.9 Google Data Studio” การสัมภาษณ์ในครั้งนี้เป็นเรื่อง ระบบการให้บริการ Google Data Studio ที่เป็นเครื่องมือฟรี ในการนำเสนอข้อมูลจากรูปแบบตารางเป็นการแสดงในรูปแบบสรุปผลเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ สามารถเลือกวิธีการนำเสนอข้อมูล เป็นกราฟแท่ง แผนภูมิ กราฟเส้นและอื่น ๆ เปลี่ยนรูปแบบอักษร สี และสามารถสร้าง Logo Brand ของผู้ใช้งานได้อีกด้วย และสิ่งที่โดดเด่นที่สุดเกี่ยวกับ Google Data Studio คือ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้อย่างง่ายดาย หลายรูปแบบ เช่น Google Sheet, Google excel, Google form เพื่อใช้แสดงในรายงานเป็นรายงานแบบ Dynamic เมื่อมีการอัปเดตไปยังแหล่งข้อมูลใหม่ก็จะแสดงรายงานให้โดยอัตโนมัติและสามารถแชร์ให้กับเพื่อนร่วมงานหรือส่งลิงค์ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงหน้า Dashboard ได้อีกด้วย ที่สำคัญคือไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแค่มี Gmail หรือ Google Account ก็สามารถสมัครใช้งานได้เลย Google Data Studio เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการทำงานได้ดี และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น หากสนใจร่วมพูดคุยในรายการกับเราสามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมรายการได้ที่ https://forms.gle/BEAs4DeUiY2UrK5BA ออกอากาศผ่านเพจ Facebook Live ทุกวันพุธ เวลา 15.00 – 16.00 น. ทางเพจ Facebook : Uninet Thailand หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ e-mail : noc-thailis@uni.net.th