19 มกราคม 2565 นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) สัมภาษณ์ นายวีรพล มนัสอารีนาท หัวหน้าศูนย์การศึกษาทางไกลและเครือข่ายด้านแพทย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านFacebook Live : Uninet Thailand ในรายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย : EP.8โครงการ Tele-Med บนเครือข่าย UniNetการสัมภาษณ์ในครั้งนี้พูดถึง ระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารด้วยระบบ Interactive หลายคนพร้อมกันด้วยความละเอียดสูง รวมทั้งในการประชุมสามารถส่งภาพต่างๆ เช่น ภาพบาดแผล ภาพสัตว์และพืชที่ทำให้เจ็บป่วย ภาพเอกซเรย์ ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ให้เห็นได้ระหว่างการสื่อสารนั้น ทำให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ในท้องถิ่นห่างไกล ได้รับความช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาให้การวินิจฉัยโรค พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการรักษารวมทั้งร่วมตัดสินใจในระหว่างการรักษาได้ตลอดเวลาและในภาวะที่ทั้งโลกต้องเผชิญกับภาวะโรคระบาดจากCovid-19 ในปัจจุบัน ทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีภาระที่ต้องรักษาผู้ป่วยมากขึ้น ในบางครั้งการเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา ไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรคทั่วไปหรือโรคที่ต้องการใช้การรักษาจากแพทย์เฉพาะทาง อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลในปัจจุบันทำให้ข้อจำกัดในการเดินทางลดลง และเพิ่มประสิทธิผลในการรักษาต่อไปในอนาคต ท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ e-mail : noc-thailis@uni.net.th และท่านที่สนใจร่วมพูดคุยในรายการกับเราสามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมรายการได้ที่https://forms.gle/BEAs4DeUiY2UrK5BA ออกอากาศผ่านเพจ Facebook Live ทุกวันพุธ เวลา15.00 – 16.00 น. ทางเพจ Facebook : UninetThailand