5 มกราคม 2565 นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมด้วย อาจารย์เพ็ญแข ประจงใจ กรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม และคุณพรพิมล วัชรกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมสัมภาษณ์ผ่าน Facebook Live : Uninet Thailand
ในรายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย” EP.4 เรื่องเล่าดีดี เทคโนโลยีกับห้องสมุด ตอน UC มีดีกว่าที่คิด โดยการสัมภาษณ์ในครั้งนี้พูดถึง ระบบสหบรรณานุกรมสำหรับสถาบันการศึกษา ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม หรือ Union Catalog เกิดจากความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั้งหมดที่ร่วมมือกันแบ่งปันข้อมูลรายการบรรณานุกรมของทรัพยากรห้องสมุดเพื่อจัดเก็บไว้บนฐานข้อมูลกลางซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นและตรวจสอบแหล่งจัดเก็บทรัพยากรที่ต้องการได้จากฐานข้อมูลเดียวและทำการเชื่อมโยงรายการบรรณานุกรมเข้ากับแหล่งจัดเก็บโดยตรงของแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อการอ้างอิงและตรวจสอบบนมาตรฐานเดียวกัน ปัจจุบันโดยความร่วมมือดังกล่าวมีข้อมูลจัดเก็บในฐานข้อมูลจำนวนมากกว่า 2,516,500 ระเบียน และมีสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกจำนวน 102 แห่ง สามารถยืมคืนต่างสถาบันได้ ท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
e-mail : noc-thailis@uni.net.th และท่านที่สนใจร่วมพูดคุยในรายการกับเราสามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมรายการ
ได้ที่ https://forms.gle/BEAs4DeUiY2UrK5BA ออกอากาศผ่านเพจ Facebook Live ทุกวันพุธ เวลา 15.00 – 16.00 น.
ทางเพจ Facebook : Uninet Thailand