ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้งาน Storage Huawei โดย Huawei ให้กับทีมงาน NOC ในการจัดการพื้นที่ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ในโครงการพัฒนาระบบ Digital Transformation และพัฒนา Digital Single View ของสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อรองรับการใช้งานพื้นที่ข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต ณ ห้องประชุม สบทศ. ชั้น 8