09.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายราชการประจำกระทรวง อว.ซึ่งมี “พระวชิระ” ที่ได้รับพระราชทานปรากฏอยู่ด้วย บนป้ายชื่อกระทรวง หน้าอาคารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนโยธี และป้ายชื่อกระทรวงหน้าอาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ถนนศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการเมือง ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) และคณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ ร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติในพิธี