6 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมสัมภาษณ์ผ่านทางไลฟ์สดทางเพจ facebook Uninet Thailand ในรายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย” ณ สป.อว. อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 13  โดยการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆจะต้องเปิดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ต ถึงแม้นักเรียนและนักศึกษาจะใช้อินเทอร์เน็ตจากบ้านหรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่ทรัพยากรทางการศึกษา ส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ที่สถาบันการศึกษานั้น ดังนั้น สถาบันการศึกษาก็จะต้องเตรียมอินเทอร์เน็ตที่เข้ามายังสถาบันการศึกษาให้มีความเร็วมากขึ้นเพื่อรองรับการเข้ามาใช้จากนักเรียนและนักศึกษา UniNet ในฐานะผู้ดูแลเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย ซึ่งเดิมได้เชื่อมต่อไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ ด้วยพอร์ตการเชื่อมต่อ 1 Gbps สำนักงาน
ได้เตรียมการรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยเตรียมอุปกรณ์รองรับการขยายพอร์ตการเชื่อมต่อให้เป็น 10 Gbps ตามความต้องการของสถาบันการศึกษาที่แจ้งความประสงค์ นอกจากนี้ เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัยได้พัฒนาความเร็วของเครือข่ายแกนหลักหรือ Backbone ที่เชื่อมต่อไปยังโหนดภูมิภาคต่างๆ จากเดิม 50 Gbps ให้เป็น 100 Gbps และจากโหนดภูมิภาคไปยังโหนดจังหวัด จากเดิม 10 Gbps ไปเป็นไม่น้อยกว่า 50 Gbps ซึ่งจะทำให้โหนดจังหวัดที่ห่างไกล จะได้รับความเร็วที่สูงขึ้นเช่นเดียวกัน และในปี 2565 ได้พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย รองรับการขยายตัวการใช้งานการเรียนการสอนออนไลน์ที่มากขึ้น ท่านที่สนใจอยากมาร่วมพูดคุยในรายการกับเราสามารถลงทะเบียนเพื่อมาร่วมรายการได้ที่ https://forms.gle/BEAs4DeUiY2UrK5BA ออกอากาศทางไลฟ์สดทุกวันพุธ เวลา 15.00 – 16.00 น. ทางเพจ facebook Uninet Thailand เริ่มตุลาคมนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
0 2232 4000 (นายเกรียงศักดิ์  เหล็กดี)

     UniNet ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจ ให้การสนับสนุน และเชื่อมั่นในคุณภาพและการให้บริการของระบบสื่อสารความเร็วสูงด้วยสื่อสัญญาณใยแก้วนำแสงให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเชื่อมโยงสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงออกสู่เครือข่ายภายนอกทั้งเครือข่ายเฉพาะกิจการศึกษาวิจัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วไป เพื่อเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทั่วโลก