เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 28 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา การศึกษา (UniNet)  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ร่วมรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 Information Security Management ซึ่งมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล พร้อมทั้งวางมาตรการการจัดการความเสี่ยง เลือกวิธีการควบคุมและจัดการความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสและปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ชั้น 13 อาคารอุดมศึกษา 2