เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตา ศาลยาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาคารอุดมศึกษา 2 ถนนศรีอยุธยา