ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน 41st WUNCA และสำรวจสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 3 – 5​ สิงหาคม 2565