เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 UniNet ร่วมกับทีมที่ปรึกษาร่วมประชุมหารือกับทีมงาน ISO:9001, ISO/IEC:20000-1 และ ISO/IEC:27001 เพื่อดำเนินการ ควบรวมคู่มือคุณภาพและแบบฟอร์ม ต่างๆ ที่ซ้ำซ้อนกัน เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารอุดมศึกษา