?? ระบบได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน, ลงทะเบียน Workshop และการส่งเอกสารยืนยัน
⏰ ตั้งแต่วันนี้ – 2 เมษายน 2564
สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 42”
(Workshop on UniNet Network and Computer Application : 42nd WUNCA)
วันที่ 21-23 เมษายน 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ ?
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ลงทะเบียน #Workshop
สามารถลงทะเบียน ได้ที่ ?
❌ หมายเหตุ : สามารถลงทะเบียนได้ท่านละ 1 Workshop เท่านั้น
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
? กำหนดส่งเอกสารยืนยันเข้าร่วมงาน ได้ถึงวันที่ 2 เมษายน 2564 สำหรับผู้เข้าร่วมงานที่เคยส่งเอกสารมาแล้ว #ให้ทำการส่งเอกสารใหม่อีกครั้ง เพื่อทำการยืนยันการเข้าร่วมงาน
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
? ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Page Facebook : WUNCA
e-mail : wunca42@rmutr.ac.th