📢 ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
🏆*รางวัลชนะเลิศ* ผลงานของนายพิเชษฐ์พล ไทยประสงค์ นักออกแบบ ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานของนางสาวต่วนสาปีหนะ รายอเงาะ พนักงานเงินรายได้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานของนายสมชาย นิลแก้ว นักออกแบบ ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
– รางวัล Popular Vote ผลงานของนางสาวสุชาดา คันธารส อาจารย์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
😁ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณผู้ออกแบบทุกท่านที่ส่งผลงานเข้าประกวดครับ🙏🙏🙏