ประกาศจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่อง ขอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “การลงรายการตามมาตรฐาน เพื่อการดำเนินงานร่วมกันและการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูล สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL) สำหรับสมาชิกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับกำหนดการได้ตามลิงค์นี้เลยนะครับ

1 วิทยาลัยดุสิตธานี
2 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
3 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
4 มหาวิทยาลัยสยาม
5 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
7 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
8 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
9 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
10 วิทยาลัยเชนต์หลุยส์
11 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
12 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
13 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
14 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
15 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
16 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
17 มหาวิทยาลัยพายัพ
18 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
19 มหาวิทยาลัยธนบุรี
20 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
21 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
22 มหาวิทยาลัยเกษมบัณทิต
23 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
24 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
25 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
26 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
27 สถาบันอาศรมศิลป์
28 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
29 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
30 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
31 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
32 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
33 มหาวิทยาลัยเกริก
34 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
35 มหาวิทยาลัยชินวัตร
36 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
37 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
38 มหาวิทยาลัยเนชั่น
39 มหาวิทยาลัยรังสิต
40 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
41 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
42 วิทยาลัยเชียงราย
43 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
44 วิทยาลัยทองสุข
45 วิทยาลัยนครราชสีมา
46 วิทยาลัยพิชญบัณทิต
47 วิทยาลัยสันตพล
48 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
49 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
50 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “การลงรายการตามมาตรฐาน เพื่อการดำเนินงานร่วมกันและการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูล สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL) สำหรับสมาชิกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”