ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมรับ มอบ SIM my
จำนวน 3,000 sim จากนางสุวรรณา หรรษาจารุพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและบริการลูกค้าองค์กรบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนนักศึกษาและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม
รายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) สามารถใช้ปฏิบัติงานในในพื้นที่ระดับตำบลทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่อให้เกิดการสร้างงานและพัฒนาแก้ไขปัญหา
และเศรษฐกิจของตำบลแบบพุ่งเป้า