ด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 (COVID -19) กลับมาระบาดอีกครั้งซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก กระผมมี 5 วิธีง่ายๆเพื่อป้องกันโควิด-19 เมื่ออยู่ที่ทำงาน
1.ทำความสะอาดโต๊ะทำงาน เช็ดทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวโต๊ะทำงาน แป้นพิมพ์ เมาส์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และวัตถุสิ่งของอื่น ๆ ที่ต้องสัมผัส และต้องใช้งานอยู่เป็นประจำ
2.ล้างมือบ่อย ๆ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนการล้างมือบ่อย ๆก็ถือว่าเป็นการป้องกันไวรัสที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง เราควรล้างมือหลังจากรับประทานอาหาร จับที่จับประตู หรือราวบันได ควรล้างมือให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
3.พกเจลแอลกอฮอล์ติวตัวตลอดเวลา ในบางครั้งที่เรามีงานสำคัญ เช่น การประชุม การออกไปล้างมือด้วยสบู่ในห้องน้ำอาจจะไม่สะดวกนัก จึงอาจจะใช้เป็นเจลแอลกอฮอล์แทนการล้างมือด้วยสบู่
4.งดการทักทายด้วยวิธีจับมือ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสทางกายภาพที่ไม่จำเป็น
5.งดทานอาหาร ควรนั่งทานอาหารห่างกันอย่างน้อย 1 – 2 เมตร และไม่ใช้ภาชนะร่วมกันอย่างเด็ดขาด
UniNet ขอส่งกำลังใจให้คนไทยผ่านวิกฤต​ COVID-19 เราจะสู้ไปด้วยกันครับ