30 เมษายน 2565 เวลา 08.29 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้เกียรติเป็นประธานในงานทำบุญของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ชั้น 8 อาคารอุดมศึกษา 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯร่วมงานดังกล่าว