สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูต้นแบบการให้บริการเครือข่ายสารสนเทศโรงเรียนในสังกัด 81 โรงเรียนและบุคลากรผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 10 คน จาก สพม.๒๙ / สพป.อุบลราชธานี เขต 1-5 และบุคลากรจาก สพป.ยโสธร เขต 2 เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2561 ณ หอประชุมสุนีย์ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารอ้างอิง

“ครูต้นแบบ” สพม.29 – อุบลราชธานี