ประมวลคำประการสดุดีพระเกียรติคุณ
พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ของสถาบันและองค์กรต่างประเทศ

  หน้าหลัก | ชมประมวลคำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ แบบเต็มทั้งเล่ม