โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • บทความได้รับความนิยม
  แจ้งกำหนดการจัดงาน WUNCA26 & CIT 2013
   เผยแพร่แล้ว 8 Yaers Ago via thailis   Wednesday, October 17, 2012
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  Thailand’s Network Security Contest 2012 ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา....
   เผยแพร่แล้ว 8 Yaers Ago via thailis   Wednesday, October 17, 2012
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  งานประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน เรื่อง "....
   เผยแพร่แล้ว 8 Yaers Ago via thailis   Wednesday, October 17, 2012
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  เปิดให้เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic Search Complete และฐานข้อมูล....
   เผยแพร่แล้ว 8 Yaers Ago via thailis   Wednesday, October 17, 2012
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  แจ้งเปลี่ยนแปลง URL ฐานข้อมูล SpringerLink-Journal
   เผยแพร่แล้ว 8 Yaers Ago via thailis   Wednesday, October 17, 2012
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  พบกับงาน NETDAY2012:Cloud Over IPv6-Survival strategy for the next decade
   เผยแพร่แล้ว 8 Yaers Ago via thailis   Thursday, October 18, 2012
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  วิศวกรเปลี่ยน
   เผยแพร่แล้ว 8 Yaers Ago via manus   Monday, October 22, 2012
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)....
   เผยแพร่แล้ว 8 Yaers Ago via thailis   Monday, October 22, 2012
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  งานนี้นักพัฒนาเกมไทยไม่ควรพลาด พบกับงาน"อบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการ CGM GAME JAM"....
   เผยแพร่แล้ว 8 Yaers Ago via saowanee   Wednesday, October 24, 2012
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet) ขอเรียนเชิญ นักวิจัย....
   เผยแพร่แล้ว 8 Yaers Ago via saowanee   Wednesday, October 24, 2012
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  BWCTL is a command-line client application and a scheduling and policy daemon....
   เผยแพร่แล้ว 8 Yaers Ago via sirirat   Wednesday, October 24, 2012
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  Service Science for Library
   เผยแพร่แล้ว 8 Yaers Ago via sirirat   Friday, October 26, 2012
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ข่าว 37 - 48 of 433. prev next
  จากชุมชนของเรา