โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • บทความได้รับความนิยม
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้าง
   เผยแพร่แล้ว 8 Yaers Ago via sirirat   Monday, March 4, 2013
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 4 - 1 Votes
  UniNet....
   เผยแพร่แล้ว 7 Yaers Ago via kritsana   Thursday, November 21, 2013
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 4 - 1 Votes
  จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
   เผยแพร่แล้ว 6 Yaers Ago via kritsana   Friday, March 14, 2014
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 4 - 1 Votes
  จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม 2558
   เผยแพร่แล้ว 5 Yaers Ago via kritsana   Friday, April 3, 2015
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 4 - 1 Votes
  มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)....
   เผยแพร่แล้ว 5 Yaers Ago via patama   Thursday, April 16, 2015
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 4 - 2 Votes
  ขอเชิญผุ้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 29
   เผยแพร่แล้ว 8 Yaers Ago via thailis   Wednesday, October 17, 2012
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 3 - 1 Votes
  ความสำเร็จของงาน WUNCA 26 และ CIT&UniNOMS2013
   เผยแพร่แล้ว 8 Yaers Ago via sirirat   Thursday, January 31, 2013
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 3 - 1 Votes
  โทษของการคัดเลือกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการ
   เผยแพร่แล้ว 8 Yaers Ago via sirirat   Tuesday, February 5, 2013
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 3 - 1 Votes
  การระงับการให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect
   เผยแพร่แล้ว 7 Yaers Ago via manus   Tuesday, July 16, 2013
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 3 - 1 Votes
  ประกาศแจ้ง : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)....
   เผยแพร่แล้ว 6 Yaers Ago via kritsana   Monday, November 10, 2014
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 3 - 1 Votes
  UniNet แจ้งเปิดใช้งานฐานข้อมูลAcademic OneFile และฐานข้อมูล National Geographic....
   เผยแพร่แล้ว 5 Yaers Ago via kritsana   Monday, March 9, 2015
   Editorial    ความเห็น [0]  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 3 - 3 Votes
  ข่าว 13 - 24 of 430. prev next
  จากชุมชนของเรา