UniNet News uninet, thailis, wunca, UC, union catalog, auto lib, referance database http://www.uni.net.th/backend/uninews จดหมายข่าวฉบับที่ 32 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 - UniNet News สวัสดีครับ...สมาชิกเครือข่าย UniNet พบกันอีกแล้วนะครับกับ จดหมายข่าวฉบับที่ 32 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019023650 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019023650 Thu, 5 Sep 2019 14:38:16 GMT จดหมายข่าวฉบับที่ 31 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 - UniNet News สวัสดีครับ...สมาชิกเครือข่าย UniNet พบกันอีกแล้วนะครับกับ จดหมายข่าวฉบับที่ 31 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019015948 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019015948 Wed, 4 Sep 2019 14:01:59 GMT จดหมายข่าวฉบับที่ 30 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 - UniNet News สวัสดีครับ...สมาชิกเครือข่าย UniNet พบกันอีกแล้วนะครับกับ จดหมายข่าวฉบับที่ 30  ประจำเดือนมิถุนายน 2562 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019012928 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019012928 Mon, 1 Jul 2019 13:30:13 GMT จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2562 - UniNet News สวัสดีครับ...สมาชิกเครือข่าย UniNet พบกันอีกแล้วนะครับกับ จดหมายข่าวฉบับที่ 29 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019115329 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019115329 Mon, 1 Jul 2019 11:59:25 GMT จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน 2562 - UniNet News สวัสดีครับ...สมาชิกเครือข่าย UniNet พบกันอีกแล้วนะครับกับ จดหมายข่าวฉบับที่ 28 ประจำเดือนเมษายน 2562 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019020938 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019020938 Tue, 30 Apr 2019 14:26:04 GMT จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2562 - UniNet News สวัสดีครับ...สมาชิกเครือข่าย  UniNet  พบกันอีกแล้วนะครับกับ จดหมายข่าวฉบับที่ 27 ประจำเดือนมีนาคม 2562 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019022839 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019022839 Wed, 17 Apr 2019 14:29:39 GMT จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 - UniNet News สวัสดีครับ...สมาชิกเครือข่าย UniNet พบกันอีกแล้วนะครับกับ จดหมายข่าวฉบับที่ 26 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019111039 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019111039 Mon, 11 Mar 2019 11:12:19 GMT จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2562 - UniNet News สวัสดีครับ...สมาชิกเครือข่าย UniNet กลับมาแล้วตามคำเรียกร้องถึงจะห่างหายไปนานแต่เนื้อหาและกิจกรรมก็ยังแน่นเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือกิจกรรมที่น่าส่นใจมากมายไม่เป็นการให้เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยสำหรับ จดหมายข่าวฉบับที่ 25 ประจำเดือนมกราคม 2562....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019105454 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019105454 Tue, 5 Mar 2019 10:59:47 GMT จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2558 - UniNet News สวัสดีคร่า...สมาชิกเครือข่าย UniNet พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 24 ประจำเดือนมิถุนายน 2558 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และข้อมูลข่าวสาร.... http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2015040238 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2015040238 Mon, 29 Jun 2015 16:04:00 GMT จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2558 - UniNet News สวัสดีคร่า...สมาชิกเครือข่าย UniNet พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 23 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และข้อมูลข่าวสาร....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2015111819 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2015111819 Tue, 9 Jun 2015 11:19:49 GMT