UniNet News uninet, thailis, wunca, UC, union catalog, auto lib, referance database http://www.uni.net.th/backend/uninews UniNet เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ - UniNet News การศึกษาไทยพัฒนาอีกขั้น เพราะเครือข่าย UniNet ได้เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเฉพาะเพื่อการศึกษาวิจัยของไทย ให้สถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการเรียนทางไกลผ่านระบบ Tele Conference System....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2014014146 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2014014146 Fri, 14 Nov 2014 13:43:08 GMT UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัยของประเทศไทย - UniNet News          ในปัจจุบันนี้เป็นยุคแห่งการสื่อสารสนเทศไร้พรมแดนเป็นยุคที่อินเทอร์เน็ตก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญ ในภาคการศึกษาเป็นอย่างมาก  อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่ช่วยให้ผู้รับสารได้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2013030056 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2013030056 Wed, 6 Nov 2013 15:06:20 GMT Seminar and Workshop AEI 2013 Conference - UniNet News  ความสำเร็จในการจัดงานครั้งนี้ได้สะท้อนถึงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ดังจะเห็นได้จากความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายแห่งรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2013113139 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2013113139 Wed, 21 Aug 2013 11:34:27 GMT 5 เทรนด์โน้ตบุ๊กบางเบากับ Ultrabook ในปี 2014 จากทาง Intel - UniNet News อย่างที่ทราบและเห็นกันอย่างชัดเจนว่าในปี 2013 นี้ เหล่าบรรดาผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้ทำการส่งโน้ตบุ๊กบางเบาอย่าง Ultrabook มาทำตลาดกันอย่างมากมายหลายรุ่นด้วยกัน ส่งผลให้เรามีตัวเลือกในการประกอบการตัดสินใจอยู่เยอะพอสมควร โดยจะมีทั้ง Ultrabook....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2013034437 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2013034437 Thu, 25 Jul 2013 15:50:00 GMT UniNet นำร่องระบบเครือข่ายการศึกษาไทยสู่ AEC - UniNet News  รศ.สุภาวดี รัตนมาศ อาจารย์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) หัวหน้าโครงการจัดการศึกษาทางไกลระหว่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย หัวข้อ “Tele-Conference Discussion on Asian....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2013032914 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2013032914 Mon, 1 Jul 2013 15:31:59 GMT ไอคานน์เตรียมประกาศนามสกุลเว็บใหม่ - UniNet News ไอคานน์ ระบุว่า กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำกฏระเบียบฉบับใหม่ เพื่อใช้ควบคุมการจำหน่ายและจดทะเบียนนามสกุลเว็บไซต์ในโลกอินเทอร์เน็ตที่มีความเข้มงวดมากขึ้น โดยกำหนดให้ผู้ที่รับใบอนุญาตประกอบการจดโดเมน ต้องบังคับให้ผู้ขอจดทะเบียนโดเมนรายใหม่....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2013085707 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2013085707 Mon, 1 Jul 2013 08:57:57 GMT Google Glass สิ่งนี้จะทดแทนสมาร์ทโฟนในอนาคต !! - UniNet News Google Glass คือแว่นตาที่ผสมเทคโนโลยีใหม่ทันสมัย Google พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ให้ได้เห็นอยู่เสมอ ล่าสุดได้พัฒนา แว่นตาที่เรียกว่า Google Glass ขึ้นมาและจะ เริ่ม วางจำหน่ายที่สหรัฐอเมริกาในปีหน้า 2014 หลายท่านอาจได้เห็นข่าวตามหนังสือพิมพ์หรือ Internet บ้างแล้ว....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2013024026 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2013024026 Wed, 15 May 2013 14:46:13 GMT การดักจับและวิเคราะห์ข้อมูลในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - UniNet News   Sniffer คืออะไร      Sniffer คือโปรแกรมที่เอาไว้ดักจับข้อมูล บนระบบ Network เนื่องจากคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คเป็นระบบการสื่อสารที่ใช้ร่วมกัน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย การแบ่งกันใช้ (sharing).... http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2013022858 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2013022858 Fri, 26 Apr 2013 14:36:06 GMT ยุคไอทีอิทธิพลสูงจุดเปลี่ยน พฤติกรรมผู้บริโภคปี 2556 - UniNet News "อีริคสัน คอนซูมเมอร์ แล็บ" ชี้แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่สำคัญปี 2556 โดยมีปัจจัยเทคโนโลยีที่เติบโตก้าวกระโดดเป็นแรงผลักดันสำคัญ "ทีวีบนโซเชียล เน็ตเวิร์ค" 62% ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค ขณะดูวีดีโอและทีวี 42% ผู้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คกลุ่มนี้.... http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2013022438 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2013022438 Fri, 19 Apr 2013 14:26:24 GMT จับกระแสทิศทางเน็ตเวิร์กปี 2013 ก้าวใหม่ของ SDN และจุดเริ่มต้นของยูสเซอร์ที่เชื่อมต่อตลอดเวลา - UniNet News ปี 2012 ที่ผ่านไปจะเป็นอีกปีที่จดจำไว้ด้วยหลายเหตุการณ์สำคัญ เช่น กิฬาโอลิมปิกที่ลอนดอน ที่นอกจากจะเป็นมหกรรมกีฬาที่นานาชาติจากทั่วโลกได้มาร่วมแข่งขันแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงบทบาทของเทคโนโลยีกับโลกของเราที่มีคนมากกว่า 4.8 พันล้านคนมาเข้าดูกีฬาจากทั่วโลก.... http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2013074203 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2013074203 Mon, 11 Mar 2013 07:43:48 GMT