UniNet News uninet, thailis, wunca, UC, union catalog, auto lib, referance database http://www.uni.net.th/backend/uninews เรียนสมาชิก ทุกท่าน เนื่องด้วย UniNet มีแผนการปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย ณ โหนดนครราชสีมา - UniNet News เรียนสมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่าน เนื่องด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา มีแผนการปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย ณ โหนดนครราชสีมา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 18.00น. –....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019013246 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019013246 Wed, 4 Sep 2019 13:33:54 GMT รียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอ สรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์วันที่ 19 - 25 ส.ค. 2562 - UniNet News สรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ ประจำวันที่ 19 -  25 ส.ค. 2562 เส้นทางที่ไฟเบอร์แจ้งเหตุและบำรุงรักษาเสียมีทั้งหมด 68 เส้นทาง เชียงใหม่ // วิทยาลัยการอาชีพฝาง // ตรวจสอบพบ Link Down....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019040846 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019040846 Tue, 27 Aug 2019 16:10:24 GMT เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอ สรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์วันที่ 12 ส.ค. ndash; 18 ส.ค. 2562 - UniNet News เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอ สรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์วันที่ 12 ส.ค. – 18 ส.ค. 2562 เส้นทางที่ไฟเบอร์แจ้งเหตุและบำรุงรักษาเสียมีทั้งหมด 73 เส้นทาง แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019013612 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019013612 Wed, 21 Aug 2019 13:36:52 GMT UniNet เข้าร่วมประชุมวิชาการระหว่างประเทศของกลุ่มสมาชิกเครือข่าย APAN (Asia Pacific Advenced Network) ครั้งที่ 48 ณ เมือง พูตราจายา (Putrajaya) ประเทศมาเลเซีย - UniNet News เ มื่อวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2562  ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกรทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วย รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019020853 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019020853 Wed, 14 Aug 2019 14:35:14 GMT UniNet เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง - UniNet News UniNet เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ และร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 : รศ.สมศักดิ์ มิตะ....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019022027 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019022027 Tue, 13 Aug 2019 14:20:58 GMT ขอเชิญเข้าร่วมประชุม - UniNet News           ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) สำหรับสถาบันอุดมศึกษา.... http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019095850 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019095850 Tue, 13 Aug 2019 10:06:37 GMT เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 29 ก.ค. - 4 ส.ค. 2562 - UniNet News เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 29 ก.ค. - 4 ส.ค. 2562 เส้นทางที่ไฟเบอร์แจ้งเหตุและบำรุงรักษาเสียมีทั้งหมด 79 เส้นทาง ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครราชสีมา -....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019013134 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019013134 Mon, 5 Aug 2019 13:34:45 GMT UniNet Live ถ่ายทอดสด​ งานแข่งขันหุ่นยนต์​อัตโนมัติ​ 4.0​ ณ สถาบันเทคโนโลยี​จิตรลดา - UniNet News https://www.youtube.com/watch?v=lV8b2Z7YqoY&feature=youtu.be ]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019011759 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019011759 Mon, 5 Aug 2019 13:21:22 GMT การประชุมวิศวกรรมอินเทอร์เน็ตแห่งเอเชีย Asian Internet Engineering Conference (AINTEC ครั้งที่ 15) - UniNet News       สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา นำเสนอผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ รับฟังแลกเปลี่ยนความรู้.... http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019044446 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019044446 Thu, 1 Aug 2019 16:49:43 GMT เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 22 - 28 ก.ค. 2562 - UniNet News เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่22 - 28 ก.ค. 2562 เส้นทางที่ไฟเบอร์แจ้งเหตุและบำรุงรักษาเสียมีทั้งหมด 92 เส้นทาง แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน -....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019111521 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019111521 Tue, 30 Jul 2019 11:23:27 GMT