UniNet News uninet, thailis, wunca, UC, union catalog, auto lib, referance database http://www.uni.net.th/backend/uninews UniNetร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 40 - UniNet News UniNet ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 40 (WUNCA 40) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2020030536 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2020030536 Tue, 21 Jan 2020 15:18:50 GMT แนะนำหัวข้อ Workshop WUNCA ครั้งที่ 40 - UniNet News ท่านใดยังลงทะเบียน Workshop หรือยังเลือกหัวข้อไม่ได้ วันนี้ผมมีหัวข้อที่น่าสนใจมาแนะนำเพื่อเป็นช่องทางในการตัดสินใจ นั่นก็คือหัวข้อ Threat Hunting with Passive DNS ซึ่งหัวข้อการ Workshop นี้ได้รับเกียรติจาก Dr. Paul Vixie เป็นประธานกรรมการ CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019042940 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019042940 Fri, 27 Dec 2019 16:30:15 GMT เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลัก โหนดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา - UniNet News เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลัก โหนดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และรองรับการใช้งานเครือข่ายของสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้น ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019090717 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019090717 Thu, 21 Nov 2019 09:07:53 GMT เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลัก โหนดพญาไท - UniNet News เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลัก โหนดพญาไท (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และรองรับการใช้งานเครือข่ายของสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้น ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019030431 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019030431 Tue, 22 Oct 2019 15:06:16 GMT จดหมายข่าวฉบับที่ 32 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 - UniNet News สวัสดีครับ...สมาชิกเครือข่าย UniNet พบกันอีกแล้วนะครับกับ จดหมายข่าวฉบับที่ 32 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019023650 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019023650 Thu, 5 Sep 2019 14:38:16 GMT จดหมายข่าวฉบับที่ 31 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 - UniNet News สวัสดีครับ...สมาชิกเครือข่าย UniNet พบกันอีกแล้วนะครับกับ จดหมายข่าวฉบับที่ 31 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019015948 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019015948 Wed, 4 Sep 2019 14:01:59 GMT เรียนสมาชิก ทุกท่าน เนื่องด้วย UniNet มีแผนการปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย ณ โหนดนครราชสีมา - UniNet News เรียนสมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่าน เนื่องด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา มีแผนการปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย ณ โหนดนครราชสีมา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 18.00น. –....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019013246 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019013246 Wed, 4 Sep 2019 13:33:54 GMT รียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอ สรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์วันที่ 19 - 25 ส.ค. 2562 - UniNet News สรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ ประจำวันที่ 19 -  25 ส.ค. 2562 เส้นทางที่ไฟเบอร์แจ้งเหตุและบำรุงรักษาเสียมีทั้งหมด 68 เส้นทาง เชียงใหม่ // วิทยาลัยการอาชีพฝาง // ตรวจสอบพบ Link Down....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019040846 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019040846 Tue, 27 Aug 2019 16:10:24 GMT เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอ สรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์วันที่ 12 ส.ค. ndash; 18 ส.ค. 2562 - UniNet News เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอ สรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์วันที่ 12 ส.ค. – 18 ส.ค. 2562 เส้นทางที่ไฟเบอร์แจ้งเหตุและบำรุงรักษาเสียมีทั้งหมด 73 เส้นทาง แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019013612 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019013612 Wed, 21 Aug 2019 13:36:52 GMT UniNet เข้าร่วมประชุมวิชาการระหว่างประเทศของกลุ่มสมาชิกเครือข่าย APAN (Asia Pacific Advenced Network) ครั้งที่ 48 ณ เมือง พูตราจายา (Putrajaya) ประเทศมาเลเซีย - UniNet News เ มื่อวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2562  ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกรทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วย รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019020853 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019020853 Wed, 14 Aug 2019 14:35:14 GMT UniNet เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง - UniNet News UniNet เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ และร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 : รศ.สมศักดิ์ มิตะ....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019022027 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019022027 Tue, 13 Aug 2019 14:20:58 GMT ขอเชิญเข้าร่วมประชุม - UniNet News           ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) สำหรับสถาบันอุดมศึกษา.... http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019095850 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019095850 Tue, 13 Aug 2019 10:06:37 GMT เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 29 ก.ค. - 4 ส.ค. 2562 - UniNet News เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 29 ก.ค. - 4 ส.ค. 2562 เส้นทางที่ไฟเบอร์แจ้งเหตุและบำรุงรักษาเสียมีทั้งหมด 79 เส้นทาง ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครราชสีมา -....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019013134 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019013134 Mon, 5 Aug 2019 13:34:45 GMT UniNet Live ถ่ายทอดสด​ งานแข่งขันหุ่นยนต์​อัตโนมัติ​ 4.0​ ณ สถาบันเทคโนโลยี​จิตรลดา - UniNet News https://www.youtube.com/watch?v=lV8b2Z7YqoY&feature=youtu.be ]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019011759 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019011759 Mon, 5 Aug 2019 13:21:22 GMT การประชุมวิศวกรรมอินเทอร์เน็ตแห่งเอเชีย Asian Internet Engineering Conference (AINTEC ครั้งที่ 15) - UniNet News       สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา นำเสนอผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ รับฟังแลกเปลี่ยนความรู้.... http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019044446 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019044446 Thu, 1 Aug 2019 16:49:43 GMT เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 22 - 28 ก.ค. 2562 - UniNet News เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่22 - 28 ก.ค. 2562 เส้นทางที่ไฟเบอร์แจ้งเหตุและบำรุงรักษาเสียมีทั้งหมด 92 เส้นทาง แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน -....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019111521 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019111521 Tue, 30 Jul 2019 11:23:27 GMT UniNet จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย - UniNet News สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และคณะกรรมการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019010255 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019010255 Fri, 26 Jul 2019 13:03:56 GMT เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 15 - 21 ก.ค. 2562 - UniNet News เ รียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 15 - 21 ก.ค. 2562 เส้นทางที่ไฟเบอร์แจ้งเหตุและบำรุงรักษาเสียมีทั้งหมด 65 เส้นทาง ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019033122 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019033122 Wed, 24 Jul 2019 15:35:52 GMT เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 8 - 14 ก.ค. 2562 - UniNet News เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 8 - 14 ก.ค. 2562 เส้นทางที่ไฟเบอร์แจ้งเหตุและบำรุงรักษาเสียมีทั้งหมด 97 เส้นทาง 1. นครราชสีมา // วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง // ตรวจสอบพบ Link Down 2.....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019013408 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019013408 Fri, 19 Jul 2019 13:45:46 GMT เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 1 - 7 ก.ค. 2562 - UniNet News สรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ ประจำสัปดาห์ที่ 1 - 7 ก.ค. 2562 เส้นทางที่ไฟเบอร์แจ้งเหตุและบำรุงรักษาเสียมีทั้งหมด 66 เส้นทาง แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง  (SW) - วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง(SW)....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019083706 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019083706 Mon, 8 Jul 2019 08:42:12 GMT