โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • kritsana;
  เกี่ยวกับฉัน
  - สมาชิกนี้ไม่ได้ป้อนข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับชีวประวัติของตัวเขาเอง

  เป็นสมาชิกตั้งแต่
  Monday, May 18, 2015
  5 Yaers Ago

  ระดับสมาชิก
  ผู้รายงานข่าว

  ชื่อ
  kritsana

  โฮมเพจ
  ผู้ใช้ไม่ได้ป้อนเว็บไซต์

  ส่งข้อความ
  แบ่งปันโปรไฟล์นี้
                    
  จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2558 จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2558
    5 Yaers Ago via kritsana    Monday, June 29, 2015  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  UniNet จัดโครงการ TDC สัญจร ครั้งที่ 2 จังหวัดมหาสารคาม UniNet จัดโครงการ TDC สัญจร ครั้งที่ 2 จังหวัดมหาสารคาม
    5 Yaers Ago via kritsana    Sunday, June 28, 2015  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  UniNet ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “IPv6 Implementation and Infrastructure รุ่นที่ 2” UniNet ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “IPv6 Implementation and....
    5 Yaers Ago via kritsana    Wednesday, June 10, 2015  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2558 จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2558
    5 Yaers Ago via kritsana    Tuesday, June 9, 2015  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดงาน 31st WUNCA ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดงาน 31st WUNCA
    5 Yaers Ago via kritsana    Thursday, June 4, 2015  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  UniNet จัดโครงการ TDC สัญจร ครั้งที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี UniNet จัดโครงการ TDC สัญจร ครั้งที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    5 Yaers Ago via kritsana    Wednesday, May 27, 2015  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2558 สำหรับสถาบันการศึกษา แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2558 สำหรับสถาบันการศึกษา
    5 Yaers Ago via kritsana    Monday, May 18, 2015  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2558 จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2558
    5 Yaers Ago via kritsana    Wednesday, May 6, 2015  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน 31st WUNCA ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน 31st WUNCA
    5 Yaers Ago via kritsana    Thursday, April 23, 2015  ความเห็น [0]   Editorial
  คะแนนเฉลี่ย.  User Rating: 0 - 0 Votes
  ข่าว 1 - 12 of 12.